این روزها تمام افراد خطرات ناشی از مصرف سیگار را می دانند و از عوارض آن باخبرند.به طوری که کنار هر شخصی بنشینیم می تواند در مورد مضرات سیگار برای ما صحبت کند.اما با این وجود چرا برخی افراد هنوز هم سیگار می کشند.مطمئنا میل قلبی اکثر افراد سیگاری کنار گذاشتن سیگار و ترک آن است.اما ترک سیگار به این راحتی ها هم نیست. کشورهایی وجود دارند که با تبلیغات مؤثر توانسته‌اند، سیگار را در کشور خود منزوی کنند.  جالب اینکه تبلیغات بصری در هر دو جامعه مد نظر تاثیرات فراوانی داشته است.

تاثیرات منفی یک تبلیغ

در این سالها تبلیغاتی ضد سیگار وجود داشتند که روی پاکت سیگارها نقش می‌بستند ولی نمی‌توانستند نقش بازدارنده را ایفا کنند. این عکسها که یک شُش از بین رفته یا پای زنجیر شده بود به بیان واضحات می‌پرداخت.

واضحاتی  نظیر «سیگار اعتیاد آور است» و یا «سیگار ریه را خراب می‌کند»

افراد سیگاری جامعه نیز گاهی حتی با مسخره کردن این تبلیغات، به لجبازی با بدن خود می‌پرداختند.

این پیامهای خنثی فقط باعث شد افراد دیگر به مضرات سیگار فکر نکنند و دیگر حتی روی پاکتهای سیگار را نخوانند.

 

عاطفه نقطه ضعف انسانی

موج مثبت تبلیغات البته به لحاظ ظاهر و پیام تفاوتی با موج منفی آن ندارد اما آنچه تبلیغات را تبدیل شاهکار تبلیغاتی کرده است، باعث شده هزاران نفر سیگار را کنار بگذارند و علاوه بر کاسته شدن بیماریهای شخصی، موعضلات فرهنگی شهر را نیز کم کند؛ بازی با احساسات و تاثرگذاری روی عواطف انسانی است.

خرد شدن شخصیت انسانی برای هرکس نقطه ضعف بزرگی است. نقطه ضعفی که در تبلیغات تاثیرگذار به خوبی از آن استفاده شد و نتیجه خوبی داشت.

مهم نیست که نقطه ضعف چه بود؛ مهم اثر گذاری تبلیغ ضد سیگار با استفاده از عواطف انسانی بود. عواطفی که هیچ شخصی از آن مبرا نیست و همه جامعه را در بر می‌گیرد. به این ترتیب یکی از روشهای تبلیغات مؤثر بهره بردن از عواطف انسانی است.

منبع: تسنیم