بیماری نادر ژنتیکی و ارثی ایکتیوزیس

این بیماری نادر با ریشه ژنتیکی و ارثی به وجود می آید که درمانی هم تاکنون برای آن پیدا نشده است و متاسفانه نوزادان با این بیماری شانس کمتری نیز برای زنده ماند خواهند داشت  این کودکان بعد از تولد نیاز به مراقبت های شدید پزشکی دارند و به شدت مستعد به از دست دادن دمای بدن و مایعات بدنشان نیز میباشند. شانس کمی برای بقای زندگی آنها علیرغم تمام خدمات خاص پزشکی وجود دارد. بسیاری از آنان در همان روزهای آغازین میمیرند و تنها عده ای کمی شانس زنده ماندن برای چندسالی آن هم با مراقبت های شدید برایشان مقدور خواهد بود. Harlequin Ichthyosis یک بیماری شدید ارثی بوده که مسیرهای بازسازی پوست را در انسان را تحت تاثیر قرار میدهد. این بیماری بسیار نادر و کمیاب بوده و … ادامه خواندن بیماری نادر ژنتیکی و ارثی ایکتیوزیس