crutch (1)

عصا یا چوب زیربغل نوعی عصا است که دارای یک پایه است و قسمتی صاف که زیر بغل قرار می گیرد و وزن شخص روی آن قرار می گیرد و برای بیمارانی که دچار آسیب که در قسمت پا شده اند کاربرد دارد. در ادامه تصاویری از این عصا ها مشاهده نمایید.

crutch (2)

crutch (3)

crutch (4)

crutch (5)

 

 

crutch (7) crutch (8)

crutch (9)

crutch (10)

crutch (11)

crutch (12)

crutch (13)

crutch (14)

crutch (15)