موضوعات

غذاهای محافظ در مقابل مخمر و عفونتهای قارچی

Broccoli-Non-Dairy-Sources-of-Calcium

رشد بیش از حد مخمر یا برفک در شکم و روده می تواند نمونه های گوناگون و گسترده ای را به وجود آورد. آن به طور خاصی تا هفته ها یا معمولاً ماهها بعد از یک دوره

آنتی بیوتیک از جنس بدن انسان

germs

محققین به تازگی موفق شده اند از همان میکروبهایی که به بدن انسان حمله می کنند آنتی بیوتیک بسازند و با آنها مقابله کنند!این موفقیت توسط میکروب شناسان معروف به دست آمده است!

ازمضرات مقاوم شدن بدن به آنتی بیوتیک ها چه میدانید

antibiotic

اختلالات متابولیکی ،کاهش عملکرد مناسب بدن و چاقی مفرط از جمله عوارض استفاده از آنتی بیوتیک ها ست گاهی فرد را در معرض خطر مرگ نیز قرار می دهند

  • صفحه 1 از 212


x
باغ دارو