525062_WAQSxJ3R

پیداکردن دوست خوب چگونه میسر است و  یک دوست خوب چه خصوصیاتی دارد؟

در دنیای کنونی که انواع تهدیدهای سایبری و دروغ و فریب کاری چیزی معمول و پیش پا افتاده است، بنابراین هیچ جای تعجبی نیست که بچه ها را افراد پست و حقیر و حتی دوستان ظاهری و غیرواقعی محصور کرده باشند. دوستان غیرواقعی و ظاهری، افراد متظاهر و دروغی هستند، که صرفا در راستای نیازها و اهدافشان از دیگران استفاده می کنند. آنها همچنین تمایل به تهدید و قدری و حضور در دار و دسته دارند.

علاوه بر این، دوستان غیرواقعی تک بعدی هستند و فقط به خودشان فکر می کنند و اهمیت می دهند. به همین دلیل، مهم است بچه ها بیاموزند که چگونه دوستان واقعی و ظاهری را از هم تشخیص و تمایز دهند. چون همنشینی و همراهی با دوستان ظاهری و غیرواقعی اغلب منجر به قلدرشدن و بدرفتاری می شود.

در اینجا لیستی از ویژگی ها ارائه شده است که می توانید به همراه فرزندتان آنها را مطالعه و مرور کنید. اگر دوستانش این ویژگی ها و مشخصه ها را دارا هستند، پس احتمالا آنها دوستان واقعی و حقیقی وی نیستند. و ممکن است زمانش فرا رسیده باشد که فرزندتان روابط و دوستی های جدیدی را پایه ریزی کند.

دوستان ظاهری و غیرواقعی خودخواه هستند؟

چنان که انتظار می رود، دوست غیرواقعی فقط زمانی با فرزندتان تماس می گیرد یا به سراغ او می آید که خودش بخواهد یا به چیزی نیاز داشته باشد. به ندرت آنها به دلایل دیگر تماس می گیرند. به فرزندتان بیاموزید اگر دوستی برای احوال پرسی یا صرفا گپ و گفتگو با او تماس نمی گیرد، پس آن شخص به هیچ وجه دوست واقعی وی نیست.

دوستان غیرواقعی اهل غیبت و بزرگ کردن مسائل هستند؟

به فرزندان تان تاکید کنید که افرادی که از غیبت در مورد دیگران لذت می برند، پس به احتمال زیاد پشت سر فرزند شما هم حرف می زنند، چون این ویژگی و خصیصه آنها است. غیبت و پشت سر دیگران حرف زدن و شایعه پراکنی پیامدهای جدی به همراه دارد و پایه پرخاشگری ارتباطی و سایر انواع قلدری و تهدیدها است. به فرزندتان متذکر شوید که از دوستی با افرادی که اهل غیبت و پشت سر دیگران حرف زدن هستند اجتناب کند.

در کنار دوستان غیرواقعی شما نمی توانید خود واقعی تان باشید.

صفت بارز روابط سالم این است که شما می توانید خودتان باشید. اگر فرزندان تان احساس می کنند که باید ماسک به صورت بزنند یا نمی توانند خود واقعی شان باشند، پس این نشانه دوستی های ظاهری و غیرواقعی است. به عبارت دیگر، اگر فرزندتان باید طرز خاصی لباس بپوشد یا صحبت کند تا بتواند با گروه و جمع خاصی جفت و جور شود (یا حتی او را بپذیرند) پس باید بداند که آن افراد دوستان واقعی او نیستند. آنها احتمالا بخشی از یک دار و دسته اند تا گروه دوستان. دوستان غیرواقعی همچنین به فشار بر همسالانشان متوسل می شوند، که اغلب منجر به قلدری و گردن کلفتی، طردشدن و سایر فرمهای پرخاشگری ارتباطی می شود.

دوستان غیرواقعی دروغ می گویند.

اکثر مواقع دوستان ظاهری و غیرواقعی حس خوبی نسبت به خودشان ندارند. بنابراین در مورد موفقیت ها، نمرات، لباس ها، اموال و دارایی و به طور کلی در مورد هرچه که آنها را بهتر جلوه می دهد دروغ می گویند و اگر درمورد خودشان دروغ بگویند، بی شک در مورد فرزند شما هم دروغ می گویند. به فرزندان تان خاطرنشان کنید که دوست دروغگو ارزش دوستی را ندارد و این رابطه به هیچ وجه رابطه سالمی  نخواهدبود.

دوستان غیرواقعی خرده گیر و انتقادگر هستند.

اگر دوستان فرزندتان مدام او را مورد انتقاد قرار می دهند، وقتش رسیده که عمیق تر به این رابطه نگاهی بیاندازد و آن را بهتر بررسی کند. دوستان واقعی مشوق و حامی یکدیگر هستند، اما دوستان ظاهری اغلب ایرادگیر و عیب جو هستند. به ویژه دختران در مقابل انتقاد و خرده گیری از وزن و اندامشان بسیار آسیب پذیر هستند. این نوع از آزار و اذیت خیلی برای دختران آسیب زا است چون می تواند منجر به اختلالات خوردن یا حتی رفتار آسیب زا به خود در آنها شود.

دوستان غیرواقعی از موفقیت شما شاد نمی شوند.

اگر دوستان فرزندتان هر زمان که فرزندتان موفقیتی کسب می کند به او توهین می کنند، پس آنها دوستان واقعی فرزندتان نیستند. دوستان واقعی موفقیت همدیگر را گرامی می دارند و برای آن ارزش قائلند و حتی با هم آن موفقیت را جشن می گیرند.

دوستان غیرواقعی قابل اعتماد نیستند.

معمولا دوستان خوب اسرار همدیگر را حفظ می کنند. به عبارت دیگر، دوستان واقعی راز و سرّ فرزندتان را برای عالم و آدم فاش نمی کنند.اگر دوستان فرزندتان همیشه او را لو می دهند و رسوا می کنند، بنابراین زمانش فرارسیده تا در این رابطه تجدیدنظر کنید.

دوستان غیرواقعی به ندرت هوایتان را دارند و از شما حمایت نمی کنند.

دوستان واقعی از یکدیگر دفاع و حمایت می کنند، خصوصا زمانی که با قلدری و اذیتی مواجه می شوند. در حالی که یک دوست ظاهری یا غیرواقعی در مقابل زور و تهدید صرفا تماشاگر و ناظر است یا حتی ممکن است از ترس اینکه قربانی بعدی این تهدید و آزار و اذیت باشد با افراد بد و زورگو شریک و همدست شود. اگر مرتبا چنین پیشامدها و حوادثی روی می دهد، فرزندتان باید در مورد این رفتار دوستش با او صحبت کند یا به دنبال دوستان دیگری بگردد.

داشتن دوستان سالم و قابل اطمینان همیشه دغدغه والدین است، بنابراین این مهم را دست کم نگیرید و در مورد دوستان فرزندتان هوشیار و کنجکاو باشید.