calori

کسانی که تحرک لازم را ندارند اضافه وزن پیدا می کنند وقتی اطو می زنیم انسان کالری می سوزاند وقتی اطو می زنیم به دلیل گرمای اطو عرق کرده و زودتر کالری می سوزانیم اگر می پرسید که اطو چند کالری می سوزاند باید بگوییم اگر 15 دقیقه اطو  بکشید  35 کالری می سوزانید هر وقت می خواهید کالری بسوزانید در وقت بیکاری بجای بیکار نشستن که به بدن ضرر می رساند اطو بکشید. اگر اطو کشیدن را دوست ندارید بخاطری لاغر شدن به این کار تشویق می شوید. اگر یک ساعت اطو بکشید 130-140 کالری می سوزانید.نیم ساعت اطو کشیدن 50-60 کالری می سوزاند این مصرف کالری در اطو کشیدن بخاطر سر پا ایستادن است و این سرپا ایستادن انرژی مصرف می کند

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع (hiDoctor.ir) مجاز می باشد.