4355455467_d0f16e9298_z-450x300

با خودکنترلی می توان بسیاری از بیماری های روانی را درمان کرد

احمد داودی مددکار اجتماعی اظهار کرد: جامعه‌ای که از لحاظ جنبه‌های اخلاقی از وضعیت والایی برخوردار باشد، در آن علائم روانی کمتر مشاهده شده و یک جامعه سالم خواهد بود.

وی افزود: سقوط اخلاقیات و عدم پایبندی‌های ارزش‌های انسانی سبب بروز بیماری‌های روانی همچون روان پریشی، در خود ماندگی و پرخاشگری افراد می‌شود.

داودی بیان کرد: براساس دیدگاه فرهنگی- اجتماعی بیشتر بیماری‌های روانی در هر فرد مربوط به نابسامانی سیستم‌های اجتماعی و عدم خود کنترلی شخص است و کمتر به وضعیت اقتصادی جامعه مربوط می‌شود.

وی تصریح کرد: نابسامانی سیستم‌های اجتماعی به عکس العمل‌های افراد با یکدیگر و ارتباط افراد در جامعه مربوط می‌شود.

این مددکار اجتماعی با اشاره به تعریف خود کنترلی گفت: خود کنترلی یعنی اینکه شخص در برابر عوامل خوشایند یا ناخوشایندی که برایش بوجود می‌آید، عکس‌العمل به جا داشته باشد.

داودی تاکید کرد: خود کنترلی عموم افراد در جامعه باعث سامان یافتن سیستم‌های اجتماعی شده که در نهایت منجر به کاهش بیماری‌های روانی در جامعه می‌شود.

این مددکار اجتماعی در پایان گفت: با مشاوره پی در پی و رفتار درمانی از سوی روان شناسان می‌توان در فرد خود کنترلی ایجاد کرد.

باشگاه خبرنگاران