index.jpg457

 چگونه باید با عضو معتاد خانواده رفتار کرد و از لحاظ روحی به وی کمک رساند.

اعتیادِ یکی از اعضای خانواده، پدر و مادر، فرزند، همسر یا خواهر و برادر، چالشِ بزرگی است که شما و دیگر اعضا را به لحاظ احساسی، ذهنی، فردی و اجتماعی، درگیر می کند و آسیب هایی به دنبال دارد. برای کم کردن و ترمیم این آسیب ها و هدایت فرد معتاد در مسیر ترک اعتیاد، باید مهارت هایی داشته باشید تا کم نیاورید.

اگر یکی از اعضای خانواده تان معتاد یا در حالِ ترک است؛

این کارها را انجام دهید:

به خاطر داشته باشید شما تنها کسی نیستید که پدر، مادر یا فرزند معتاد دارد.

درباره این مشکل، با خود و دیگران صادق باشید.

یادتان باشد که نه فقط فرد معتاد، که همه اعضای خانواده درگیر این چالش هستند. پس هوای خودتان و بقیه را داشته باشید.

فرد یا مشاور مورد اعتمادی پیدا کنید که بتوانید برایش حرف بزنید و درددل کنید.

بخشش و مدارا را به خود و دیگر اعضای خانواده یادآوری کنید. با بغض و کینه توزی، فقط خودتان را آزار می دهید.

با نیرویی معنوی، امید و اعتقادتان به یافتن یک راهِ حل مناسب را از دست ندهید.

کارنامه فرد معتاد را ارزیابی کنید و به اشتباهات احتمالی خود که به شکل گرفتن اعتیاد دامن زده، اعتراف و برای جبران، تلاش کنید.

آیا واقعاً مطمئنید معتادِ خانه شما می تواند اعتیاد را ترک کند؟ اگر پاسخ شما، یک جوابِ ناامیدانه و پر شک و تردید است، باید بدانید او موفق نمی شود.

معتاد برای ترک، به باور و اعتماد صددرصد شما نیاز دارد.

ترک اعتیاد یعنی چه؟ تصور اغلب ما از روند ترک اعتیاد، همان چیزهایی است که در فیلم ها دیده ایم: فرد زجر می کشد، داد و فریاد می کند، حسابی به هم می ریزد و بعد از چند روز شکنجه، پاک می شود! باید با مطالعه و مشاوره، سطح اطلاع و آگاهی مان از اعتیاد و روند ترک اعتیاد را بالا ببریم تا درک درستی از شرایط عزیزمان داشته باشیم.

معمولاً مشکلِ برگشت به عادت مصرف مواد و وسوسه استفاده دوباره، موضوعی است که فردِ در حال ترک را، به شدت آزار می دهد. برای کنترل این مسئله، فرد را از موقعیت های قبلی دور کنید. خانه تان را عوض کنید، ارتباطاتتان را تغییر دهید و سبک زندگیِ متفاوتی با قبل در پیش بگیرید.

فردِ در حال ترک باید از قرار گرفتن در معرض چهار موقعیت بپرهیزد: گرسنگی، خشم، تنهایی و خستگی. این چهار موقعیت در یک ویژگی مشترکند و آن وارد کردن فشار روانی به فرد است. کلاً این قانون طلایی را به یاد داشته باشید که فشار روانی در دوران ترک، دشمن اصلی ادامه کار است. چرا که جسم آنقدر خسته است که دیگر توان مبارزه بیشتر را ندارد.

حضور در انجمن ها، جمعیت ها یا کانون هایی که به شکل رسمی در حوزه ترک اعتیاد فعالند و معمولا توسط افرادی که قبلا معتاد بوده و حالا پاک شده اند اداره می شود، می تواند برای فردِ در حال ترک مفید باشد. آشنایی شما با خانواده هایی که هر یک به نوعی با این معضل دست و پنجه نرم می کنند هم، می تواند برای ادامه این راه سخت و طولانی، آماده تان کند.

این کارها را انجام ندهید:

با شخص معتاد بحث نکنید. از معتاد انتقاد نکنید. فرد معتاد را قضاوت نکنید. به یاد داشته باشید: اعتیاد یک بیماری است.

فلسفه بافی نکنید، خود را نبازید، سرزنش و دعوا و پرخاش نکنید. این کارها، موقعیت را بدتر می کند. به فکر چاره باشید.

رو به رو شدن با حقیقت را پشت گوش نیندازید. اعتیاد به سرعت رشد می کند، پس از همین لحظه شروع به یادگیری و برنامه ریزی برای روش های بهبود کنید.

درباره شخص معتاد و اعتیادش پنهان کاری نکنید و مسئولیت هایش را به دوش نکشید.

اگر معتاد، شما را مسئول وضعیت خود می داند، دلگیر نشوید. این افراد معمولا به هر بهانه ای متوسل می شوند تا از خود سلب مسئولیت کنند.

اجازه ندهید دلسوزی و ترحمِ بر خود، در وجودتان رشد کند. اعتیاد یک عضو از خـــانواده، بـــزرگ تریــن مشکلِ روی زمیــن نیست. ایــــن دلـــســـوزی و ترحـــم مــی تــوانـــد در بلنـــد مــدت، آســیــــب هــــای به مـــراتـــب عمیـق تری به شما بزند.

هیچ قول و قراری را از معتاد قبول نکنید. چون این فقط راهی برای به تعویق انداختن بهبودی است. قرار و مدارهایتان را تغییر ندهید و روی حرفتان پابرجا بمانید.

اجازه ندهید فرد معتاد یا درحال ترک به شما دروغ بگوید. این عمل، میل به دروغگویی را در او تشویق می کند. حقیقت اگر چه تلخ است، بهتر از دروغ شنیدن است.

اجازه ندهید فرد معتاد یا در حال ترک، زرنگی به خرج دهد و حس کند می تواند فریبتان دهد.

نگذارید فرد معتاد یا در حال ترک از شما سوءاستفاده کند و از شما یک همدست بسازد.

دست روی دست گذاشتن، بدترین انتخاب در برخورد با این بیماری است. اعتیاد یکی از اعضای خانواده، موضوعی است که حتی اگر در کنار فرد معتاد هم زندگی نکنید، باز هم تاثیر منفی اش را روی روح و روانتان می گذارد. بی تفاوت یا ناامید نباشید. برخی روش های ترک اعتیاد کارآمد و مثبتند و در صورت تلاش و حمایت شما و خواست و اراده بیمار، حتما نتیجه می دهند.