CNQBQq5WUAEtV7e.jpg largeفعالیت بدنی می تواند موجب تقویت ذهن و حافظه سالمندان شده و از ایجاد زوال عقل در آنان پیشگیری کند!

 افرادی که تناسب فیزیکی دارند، حجم و ماده سفید مغز آنها بزرگتر و دست نخورده تر از همسالانی است که کمتر ورزش می کنند.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که افراد مسنی که به طور منظم در فعالیت های جسمی متوسط تا شدید شرکت می کنند، فعالیت مغز آن ها در حالت استراحت از کسانی که فعالیت فیزیکی ندارند متغیرتر است. محققان معتقدند که این تغییر با عملکرد شناختی بهتر مرتبط است.
دانشمندان با بررسی MRI مغز افراد تحت آزمایش که شامل بزرگسالان بین سنین ۶۰ و ۸۰ بودند، نحوه تغییر سطح اکسیژن مغز را که نشان دهنده فعالیت مغزی هر فرد در حین استراحت است، در طول زمان مورد مطالعه قرار دادند.

بر این اساس، دانشمندان مشاهده نمودند که فعالیت مغز در بزرگسالانی که فعالیت فیزیکی بیشتری داشتند، نوسانات لحظه به لحظه نشان می دهد. مطالعات قبلی نشان داده بود که در برخی از همان مناطق مغز، افرادی که تغییرات مغزی بیشتری داشتند عملکرد بهتری در امور شناختی پیچیده تر، به ویژه در انجام تست های هوش و حافظه داشتند.

محققان همچنین نشان دادند که به طور متوسط بزرگسالانی که فعال تر بودند ساختار ماده سفید مغز در آن ها بهتر از همتایانی بود که فعالیت فیزیکی نداشتند.
مطالعه فوق یکی دیگر از روش های حفظ سلامت مغز در دوران پیری را به اثبات می رساند و آن داشتن فعالیت فیزیکی منظم است.

مهر