53a0ad7415f28_-_cos-01-depressed-woman-de
مقدمه افسردگی چیست و این اختلال روانی چه پیش زمینه هایی دارد؟

امیر خجسته کاشانی روان شناس و مدرس دانشگاه  اظهار کرد: ما نباید خود را به خاطر اشتباهی که انجام می دهیم سرزنش کنیم زیرا با این کار از پیشرفت خود ممانعت می کنیم.
وی تصریح کرد: لازم است که بدانید شکست مقدمه پیروزی است و این تفکر غلط که باید در تمامی امور زندگی پیروز باشیم را از ذهنتان پاک کنید زیرا با داشتن این باور غلط در صورت عدم موفقیت در کاری، خود را بی نهایت سرزنش کرده و این اتفاق منجر به دل زدگی، بی حوصلگی و حتی افسردگی می شود.
کاشانی تاکید کرد: هنگامی که با عدم موفقیت در کاری مواجه شدید بهتر است دلایل آن را بررسی کرده و سعی در جبران نقاط ضعف خود داشته باشید.