700226d13b56ab5f2f0330a17a7ee485
اسفنج های آشپزخانه و هر نوع اسفنجی که برای شست وشو و نظافت استفاده می شوند می توانند عامل انتشار بسیاری از میکروب ها و بیماری ها باشند!

شما از اسفنج‌ها برای پاک کردن ظرف‌ها در آشپزخانه استفاده می‌کنید اما آیا شما خود اسفنج را هم پاک می‌کنید؟

بدون پاک کردن دقیق، اسفنج می‌تواند باکتری‌ها به خود جذب کند و باعث انتشار آنها به جاهای یکدیگر شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از افراد (تا 40 درصد) اسفنج را فقط با آب می‌شویند- روشی که برای برطرف کردن باکتری‌های زیانبار کافی نیست. باید دقیقا توجه داشته باشید که اسفنج برای زدودن چه چیزی مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال اگر یک قطره از آب گوشت خام بریزد برای استفاده اسفنج برای بار دوم حتما باید آن را پاک کنید.

برای حل این مشکل این توصیه‌ها را رعایت کنید:

– اسفنجی را که بو گرفته است، دوباره استفاده نکنید، چرا که ممکن است حامل باکتری باشد.

– هیچگاه از اسفنج مستعمل دوباره استفاده نکنید.

– اسفنج کثیف‌شده را با قرار دادن چرخه داغ ماشین ظرفشویی پاک کنید

– برای پاک کردن اسفنج‌ها می‌توانید از حرارت دادن آنها با مایکروویو هم استفاده کنید. اسفنج را در آب بخیساند و بعد آن را برای 2 دقیقه در مایکروویو با درجه حرارت بالا قرار دهید. هرگز اسفنج خشک را در مایکروویو قرار ندهید، چرا که ممکن است آتش بگیرد.

HealthDay