Starting-work-before-am-is-t

رفتن به سرکار صبح هنگام می تواند باعث بروز کم خوابی و اختلالات خواب در شما شود!

 ساعت 7 صبح است و شما باید هر طور شده از تخت خواب بلند شوید و خودتان را برای رفتن به کار آماده کنید، کاری که گرچه هر روز انجامش می دهید اما هم چنان برای شما سخت و گاهی غیر ممکن است. در واقع، بسیاری از کارمندان مجبرو هستند هر روز پیش از ساعت 9 سر کار حاضر شوند و با احتساب مدتی که صرف آماده شدن و معتل شدن در ترافیک می شود باید حداقل دو ساعت زودتر از خواب بلند شوند. اما این اجبار یا بهتر بگوییم قانون تأثیری بر سلامت جسمانی کارمندان دارد؟ آیا می تواند موجب ضعف آنها شود؟

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا زندگی، اجبار افراد زیر 55 سال به شروع کار پیش از ساعت 9 دست کمی از «شکنجه» ندارد. اجبار افراد به کار کردن از 9 صبح تا 5 بعدازظهر موجب خستگی و خمودگی بیش از بدنی می شود، پدیده ای که نتیجه کم خوابی و استراحت ناکافی است. به گفته کارشناسان، ما نمی توانیم ریتم 24 ساعته بدن خودمان را تغییر دهیم و یاد بگیریم هر روز رأس ساعت مشخصی بیدار شویم. از آنجایی که چرخه بدن انسان با نور خورشید هماهنگ است شما نمی توانید به صرف عادت مغز و بدنتان را وادار کنید در زمان مشخصی بیدار شود.

اجبار به بیدار کردن بدنتان در ساعت مشخصی و پیش از آنکه نیازش به خواب کامل رفع شود دقیقاً شبیه آن چیزی است که در بیمارستان ها و زدندان ها اتفاق می افتد. در این مکان ها افراد را به زور بیدار می کنند و به آنها صبحانه یا دارو می دهند بدون اینکه آنکه بخواهند. بنابراین محرویمت از خواب در هر شکلی که باشد نوعی شکنجه است.بنابراین، زود سرکار رفتن علاوه بر اینکه اجباری غیر ضروری در زندگی است، تبعات منفی بسیاری برای سلامت روح و جسم ما به دنبال دارد و به سیستم فیزیکی و عملکردی ما آسیب می رساند.

کمبود خواب علاوه بر اینکه توجه ،تمرکز  و حافظه بلند مدت ما را مختل می کند احتمال استفاده از داروهای مخدر و الکل را نیز افزایش می دهد.عصبانیت، اضطراب، خستگی،اضافه وزن، استرس، رفتارهای تکانشی، افزایش فشار خون، بیماری های روانی و رفتارهای تکانشی از دیگر تبعات کم خوابی هستند. بر همین اساس، اگر مدیران شرکت ها زمان شروع کار در مجموعه خودشان را تغییر دهند نه تنها کارمندانی سالم تر و خوش خلق تر خواهند داشت بلکه از بازده کاری بیشتری نیز برخوردار می شوند.

منبع دیلی میل