160636317

به تازگی متوجه شده ایم که مردم چین با وجود در دسترس نبودن مواد مخدر سنتی به مصرف مواد مخدر صنعتی روی آورده اند!

کمیسیون ملی کنترل مواد مخدر چین در گزارشی اعلام کرد که اخیرا مصرف موادمخدر مصنوعی در این کشور طرفداران بیشتری پیدا کرده است.

در این گزارش سالانه با عنوان نظارت بر سوءمصرف مواد در 2014 تاکید شده که مصرف کنندگانِ جدید مواد در چین بیشتر متقاضی مواد مخدر مصنوعی نظیر متامفتامین هستند تا هروئین که جزو مخدرهای سنتی به شمار می آید.

در این گزارش که از سوی سازمان دارو و غذای چین و نیز کمیسیون ملی کنترل موادمخدر این کشور ارائه شده، آمده است که در سال 2014 میلادی، هروئین و متامفتامین جزو پرمصرف ترین مخدرها در چین بوده اند به طوری که از 245 هزار مورد گزارش شده به ترتیب 56.1 و 36.8 درصد را شامل شده اند.

این گزارش می افزاید: اگرچه رشد سریع استعمال موادمخدر سنتی مهار شده اما آمار نشان می دهد که مصرف مخدرها و محرک های مصنوعی در این کشور رو به افزایش است.

از میان 26 هزار مصرف کننده جدید موادمخدر 13.7 درصد مصرف کننده هروئین بوده اند که نسبت به سال 2010 کاهش 29 درصدی داشته درحالی که میزان استفاده از متامفتامین در همین دوره، افزایش 26.1 درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری شینهوآ، بررسی ها همچنین نشان می دهد که مصرف کنندگان موادمخدر در چین به طور عمده از میان افراد زیر 35 سال و بیکار با سطح تحصیلات پایین بوده اند. همچنین تعداد قابل توجهی از آنان را مردان تشکیل می دهند.