birth-3183

به تازگی متوجه شدیم آمار جمعیت پسران نسبت به دختران رو به افزایش است و روز به روز پسران نسبت به دختران بیشتر می شوند

مدیرکل دفتر اطلاعات، آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال کشور گفت: رشد ولادت در مقایسه با پنج ماهه نخست سال گذشته ۴.۸ درصد رشد داشته است و استان هرمزگان، قم و یزد بیشترین رشد ولادت را در کشور داشته اند.

علی اکبر محزون درباره آمار 5 ماهه دو واقعه ولادت و فوت در کشور اظهار داشت: در 5 ماهه امسال 657 هزار و 2 مورد در کشور ثبت ولادت شده است که از این تعداد 56 هزار و 531 مورد در شهر و 150 هزار و 471 مورد در روستا متولد شده اند.

وی ادامه داد: 337 هزار و 865 مورد ولادت پسر و 319 هزار و 137 هزار مورد ولادت دختر نیز در این 5 ماهه به ثبت رسیده است که به ازای هر 100 دختر 105.8 پسر متولد شده است.

مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال کشور افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8 درصد رشد ولادت را داشته استو استان هرمزگان، قم و یزد به ترتیب با 11.4، 9.2 و 9.1 بیشترین رشد ولادت را در کشور داشته اند.

محزون یادآور شد: در هر شبانه روز 4 هزار و 239 و در هر ساعت 177 ولادت در 5 ماهه نخست امسال به ثبت رسیده است.

وی درباره آمار فوت در 5 ماهه نخست امسال اظهار داشت: 154 هزار و 84 مورد فوت به ثبت رسیده که از این تعداد 84 هزار و 426 مورد آقایان و 67 هزار و 658 مورد خانم ها بودند.

مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال کشور افزود: در هر شبانه روز 994 و در هر ساعت 41 واقعه فوت در کشور به ثبت رسیده است.

فارس