Brain

مغز ما انسان ها چه تاثیراتی در دوستی های ما دارد و فرمان ها و دستورات آن در این زمینه چگونه اند!

نمی‌توان گفت روش یکی به دیگری برتری دارد. چه کسی می‌تواند چنین حکمی صادر کند؟ این موضوع کاملا به نظر افراد بستگی دارد. با این حال می‌توان گفت، وجود چنین تفاوت‌هایی تا اندازه‌ای برخاسته از تفاوت‌های بیولوژیک و اجتماعی است.

از نظر ساختار مغز، در زن‌ها پلی از الیاف عصبی بسیار ضخیم وجود دارد که دو طرف مغز را به هم متصل می‌کند و بنا به گفته برخی محققان، این پل کمک می‌کند اطلاعات دو نیمکره مغز زن‌ها براحتی جابه‌جا شود و این پل با برقراری ارتباط قوی بین دو نیمکره چپ و راست مغز زن‌ها باعث می‌شود، آنها احساسات خود را بهتر درک کنند، ولی پل ارتباطی دو نیمکره چپ و راست مغز مردها بسیار باریک است.

تفاوت در ترشح مواد شیمیایی

مغز زنان از نظر ترشح مواد شیمیایی اندکی با مردها تفاوت دارد و آن هم به دلیل ترشح هورمون‌های متفاوت در دوره‌های زندگی زنان است. مثلا زنان پس از زایمان از نظر احساسی گاهی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند و بعضی مواقع این هورمون‌ها باعث می‌شوند یک زن احساس کند ارتباط با دوستانش مهم‌ترین مساله در زندگی است. در ضمن، مواد شیمیایی موجود در مغز در واکنش به چرخه‌های هورمونی ماهانه زنان دچار نوسان می‌شوند.

علاوه‌بر تفاوت مواد شیمیایی مغز زنان و مردان، اجتماع نیز از مردها و زن‌ها توقع دارد رفتاری متفاوت داشته باشند. اگرچه زنان مدام گله می‌کنند که مردها در روابطشان عاطفی نیستند، اما وقتی ببینند آنها با دوستان درباره چیزی غیر از ورزش، ابزار کار یا بازی‌های ویدئویی صحبت می‌کنند، نگران می‌شوند.

جامعه از مردها می‌خواهد که احساساتی نباشند و اگر غیر از این رفتار کنند، به او اتهام می‌زنند که رفتارشان مردانه نیست. عکس آن هم صادق است. اگر زنان بنشینند و مدام از ورزش یا ابزارهای صنعتی صحبت کنند، اجتماع چندان نمی‌پسندد.

البته تشخیص این که چقدر از تفاوت‌های رفتاری به دلیل تفاوت‌های مواد شیمیایی در مغز و چقدر به دلیل اجبار اجتماع است، سخت است. آیا مردها می‌توانستند بیش از زن‌ها با دوستان خود روابطی صمیمی ایجاد کنند و آیا زن‌ها می‌توانستند خیلی احساساتی نباشند؟ شاید مردها و زن‌ها واقعا می‌توانستند از یکدیگر بیاموزند و در روابط، رفتاری متعادل از خود نشان می‌دادند. چه مرد باشید، چه زن، هنوز می‌توانید از بودن کنار دوستان صمیمی لذت ببرید و این دوستان، داشته‌های با ارزش زندگی‌تان خواهند بود.جام جم سرا