images.jpg99 چه شرایطی فرد را در معرض آزار جنسی قرار می دهندو بهترین راههای پیشگیری از خطر آن کدامند؟

آزار جنسی محدوده‌ی وسیعی از رفتارها از مزاحمت‌های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در بر می‌گیرد. آزار جنسی عملی است شنیع وقبیح ناپسند با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد، از طریق، ارعاب، بهره‌گیری ناخواسته یا اجبار خواستار دریافت التفات جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی می‌شوند.

در قوانین قضایی اکثریت مطلق کشورهای جهان، آزار جنسی عملی «غیر قانونی» و «مجرمانه» شناخته می‌شود.

برخی از موارد آزار جنسی به شرح زیر میباشد که همگی برای قربانی ناخواسته و نامطلوب میباشد:

1- پیشروی های جنسی ناخوانده ( چشم چرانی )

2- درخواست برای توجه جنسی ( از طریق نگاه، نامه، ایمیل، تلفن، واسطه کردن فرد دیگر)

3- رفتار کلامی با ماهیت جنسی ( بددهنی، لطیفه های جنسی)

4- رفتار فیزیکی با ماهیت جنسی ( شوخی دستی یا حرکاتی مثل مالش)

5-ایجاد مزاحمت های خیابانی

شرایط تایید آن عبارتند از :
– تداخل نامعقول در عملکرد شغلی فرد
– به وجود آوردن محیط کاری رعب آور، خصمانه یا آزار دهنده
– وقتی تسلیم یا رد رفتار آزار جنسی به صورت آشکار یا پنهان به یکی از شرایط اشتغال فرد تبدیل شود
– به پایه ای برای تصمیمات کاری موثر فرد تبدیل شود

در بیش از ۹۵% موارد، مرتکب آزار جنسی مرد و قربانی زن است. اگر مرد مورد آزار جنسی قرار بگیرد تقریبا همواره مرتکب آن مرد دیگری است. آزار جنسی از سوی زن به مرد نادر است. بطور کلی آزار جنسی بیشتر در محیط کار رخ میدهد و قربانی از ترس تحقیر شدن، تلافی مرتکب یا متهم شدن به دروغگویی یا اخراج از محل کار، مایل به شکایت نیست.اما در پاره ای از موارد دیگر آزار جنسی میتواند درخانواده از طرف یکی از اعضاء خود خانواده نزدیک یا دور صورت بگیرد.مواردی از قبیل متلک های خیابانی وسر راه فرد دیگری در خیابان قرار گرفتن بدون تمایل طرف مقابل وچشم چرانی های مستقیم وغیر مستقیم نیزجزو آزار جنسی محسوب شود .بدیهی است آزار جنسی میتواند از سوی یک جنس مخالف یا جنس هم گروه صورت پذیرد.و در صورت ادامه وتکرار برای شخص مورد آزار ایجاد آسیب های روانی شدید را به همراه داشته باشد.که منجر به تاثیر آن در جامعه وبیماری های وسیع اجتماعی گردد.

روش برخورد: کمک از کارفرما( در صورتیکه کارفرما مرتکب آزار باشد اطلاع به مراجع قانونی)
کمک از خانواده خود یا افراد مورد اعتماد که آن افراد خود باعث تنش های جدید نشوند وجنبه داشتن نقش یک راهنمای خوب وفهمیده را داشته باشند؛ مشاوره با روانکاو با تجربه یا روانشناس ورزیده
پارسینه