images.jpg12356

سیگاری ها بدانند با استعمال مکرر دخانیات دندان هایشان در معرض نابودی قرار دارند!

 محققان متذکر شدند که گرچه تشخیص بیماری های لثه می تواند در افراد سیگاری دشوارتر باشد، اما بیماری لثه و از دست دادن دندان از اولین اثرات جدی سیگار کشیدن بر سلامتی است.
سیگاری های قهار در خطر بسیار بیشتری در قیاس با بیشتر از افرادی است که سیگار کمتری می کشند.
همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، افزایش مصرف سیگار خطر بیشتری را در زمینه از دست دادن دندان موجب می شود و اساسا این خطر در مردان سیگاری سه برابر و در زنان دو برابر بیشتر از مردان و زنان غیر سیگاری است.
توماس دیتریچ استاد دانشگاه بیرمینگهام در یک بیانیه مطبوعاتی با اشاره به تاثیر سیگار کشیدن در مخفی ماندن اثرات بیماری لثه، تصریح کرد که افزاد اغلب تا زمانی که بیماری پیشرفت نکند، متوجه مشکل نمی شوند.
وی در عین حال یادآور شد که ترک سیگار می تواند موجب کاهش نسبتا سریع این خطر شود و در نهایت، احتمال خطر را در ارتباط با فردی که مصرف سیگار را ترک کرده است، به سطح غیرسیگاری ها برساند.
محققان با تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 23 هزار و 376 فرد در فاصله زمانی میان سال های 1994و 1998، متوجه شدند که در این تحقیق سیگار کشیدن زیاد — کشیدن 15 نخ یا تعداد بیشتری سیگار در روز– با افزایش خطر از دست دادن دندان در افراد زیر 50 سال ارتباط داشت به طوری که این خطر برای مردان 3.6 برابر و برای زنان 2.5 برابر بود.
اما افرادی که سیگار کشیدن را ترک کرده بودند، خطر از دست دادن دندان در آنها، بعد از گذشت 10 تا 20 سال از ترک سیگار به اندازه افرادی می شود که هرگز سیگار نکشیده اند.
این مطالعه در مجله Dental Research منتشر شده است.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس