lung-cancer
زندگی در برخی مناطق می تواند خطر ابتلا به سرطان ریه را تشدید کند!

 بسیاری از افرادی که در شهرها زندگی می‌کننددرمعرض خطر بیشتری از سرطان قرار دارند.
این در حالی است که افراد روستا نشین که نزدیک کوهها و فضاهای سبز ساکن هستند از خطرات این مشکل تا حد بالایی در امان هستند.
هوای استنشاقی یکی از ضروریاتی است که ناپاک بودن آن ریشه این سرطان خطرناک خواهد بود.
مصرف سیگار، مه دود و همچنین ژنتیک از جمله عواملی هستند که خطرات و عوارض ناشی از این بیماری راگسترش می‌دهند.
گفتنی است، افرادی که در معدن کار می‌کنند در معرض خطر بیشتری از سرطان ریه قرار دارند.
باید گفت: که هوا در زمین های پست (با ضخامت بیشتر) از میزان اکسیژن بیشتری برخوردار است که فواید بیشتری را برای سلامتی به همراه خواهد داشت، اما به گفته کارشناسان این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
چرا که اکسیژن درنظر گرفته شده غیر معمول است و زمانی که افراد غذا می‌خورند، بدناز این اکسیژن در هضم غذا استفاده کرده و آن را به انرژی تبدیل می کند.
اکسیداسیون یک فرآیند متابولیک در بدن به شمار می رود که تولید رادیکالهای آزاد خطرناک کرده و باعث بروز سرطان می‌شود.
این رادیکالهای آزاد قادرند یک آشفتگی فاجعه باری را به وجود آورند که به طبع آن DNA آسیب دیده و سلولها جهش می‌یابند و در نهایت فرد را دچارسرطان می کند.
این فرآیند به طور طبیعی و به خودی خود رخ می دهد، اما شما ممکن است بخواهید میزان خطر سرطان ریه را کاهش دهید، که دراین مواقع مناطقی فراتر از دریا برای سکونت بسیار مناسب خواهند بود. همچنین توصیه می‌شود که بیشتر وقت خود را در کوهها و مناطق مرتفع بگذرانید، چرا که هوا در آنجا رقیق بوده و شش در این وضعیت می‌توانند فعالیت بهتر و بیشتری داشته باشند.
از آنجا که در این مکانها اکسیژن خطر کمتری دارد، سلامت شش‌ها تامین می‌گردد.
دانشمندان آمریکایی تحقیقات بزرگی را در مورد این موضوع انجام دادند. با توجه به محاسبات آنها، تعداد افراد مبتلا به سرطان ریه در هر هزار متر ارتفاع کاهش پیدا کرده است.