Learn-How-to-Say-No_full_article_vertical

بهتر است جرات نه گفتن را همیشه داشته باشید و زیر بار چیزی که تمایل به آن ندارید نروید و از انجام کاری که میلتان نیست خودداری کنید نه گفتن نشانه اعتمادبه نفس بالای شماست و به شما شخصیت می بخشد!

امیر خجسته کاشانی روان‌شناس و مدرس دانشگاه  اظهار کرد: افراد قاطع  هدفهای معین، ارزشهای مشخص و برنامه ریزی مناسبی برای زندگی خود دارند.

وی تصریح کرد: افرادی که شهامت و قدرت ” نه گفتن ” را دارند و بازیچه سایرین نمی‌شوند قاطع و جذا‌بند.

کاشانی خاطرنشان کرد: اشخاص تاثیر گذار و قاطع، در اکثر موارد مصمم بوده  و از اعتماد به نفس لازمی برخوردارند.

این روان‌شناس تاکید کرد: عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند که اگر از نیازها، اهداف و خواسته‌های خود بگذرند و در پی رفع نیازهای سایرین باشند محبوب می‌شوند، در صورتی که این برداشت ، صحیح نیست.