images.jpg45مقصر اصلی برای ابتلای افراد به انواع بیماری ها سبک زندگی آنان است و مهمترین نقش را در سلامت آنا نایفا می کند هم می تواند آنان آسیب جسمی وارد کند و هم می تواند به سلامتی آنان کمک کند!

 دکتر حسین ملک افضلی یکشنبه در نشست علمی بررسی عوامل اجتماعی موثر حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود:با توسعه کشور و افزایش خدمات بهداشتی، دوره مرگ و میر ناشی از دیفتری، سرخک، اسهال و نظایر آن سپری شده و امروزه با سکته های قلبی, مغزی, سرطان ها ,مشکلات اعصاب و روان مواجه هستیم.
وی اظهار کرد: افزایش جمعیت، صنعتی شدن، مهاجرت و برنامه های کنترل جمعیت الگوی بیماری ها را تغییر داده است و همت مسوولان و مردم برای پیشگیری از بیماری های نوین ضرورت دارد.
وی نقش دانشگاه های پزشکی را در معرفی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مهم دانست و اظهار کرد: امروزه سلامت مردم فقط در گرو وزارت بهداشت و درمان نیست بلکه بخش های مختلف دولتی، خصوصی و رسانه ها در زمینه سلامتی و پیشگیری از بیماری ها
رسالت دارند.
وی سواد آموزی و توسعه خدمات بهداشتی درمانی در روستاها از طریق استقرار خانه های بهداشت را از افتخارات نظام اسلامی برشمرد و ادامه داد:این اقدامات، با گسترش عدالت در رفاه اجتماعی، بیماری ها و مرگ و میرها را کاهش داده است.
این استاد دانشگاه، کاهش قابل توجه مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در پی فعالیت خانه های بهداشت در کشور را برنامه و برند خاص ایران اسلامی دانست و گفت:بنا به اقرار رئیس یونیسف، کشور ما حتی در زمان جنگ، در حوزه درمان و سلامت کارهای زیربنایی خوبی انجام داده است.
دکتر ملک افضلی افزود:وی دوران کودکی، تغدیه و امنیت غذایی، آموزش و تحصیلات، شیوه زندگی، حمایت اجتماعی و جنسیت را از عرصه های بروز بی عدالتی در حوزه سلامت عنوان کرد و توجه مسوولان و مردم را به رعایت عدالت در این حوزه ها مهم دانست.

ایرنا ،