70-year-old-woman

آیا می دانستید آمار زنان سالمند در کشورمان رو به افزایش است و روز به روز تعداد این زنان در حال افزایش است با این شرایط اوضاع کار و آینده و مشکلات این زنان نیز روز به روز بیشتر خواهد شد

جمعیت کشور در آستانه پیری است. این موضوع شاید برای یک کشور توسعه یافته چالش برانگیز نباشد، اما در کشوری که در حال حاضر با چالش معیشت و رفاه جمعیت شش و نیم میلیونی سالمندش مواجه است، دورنمای مناسبی نیست.به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان جمعیت ایران از سال 1400 به سمت کهنسالی میل پیدا می کند، افرادی که برخی از آنها حتی در دوره جوانی شغل ثابتی نداشته اند که از مزایای مستمری آن در دوره کهنسالی بهره مند شوند و این موضوعی است که برخی کارشناسان آن را مشکل جدی کشور در دهه آینده می دانند.براساس آمار جمعیت افرادی که در سنین سالمندی قرار دارند، حدود شش میلیون و 400 هزار نفر است. در حال حاضر دو میلیون و 500 هزار نفر از سالمندان از مستمری صندوق های بیمه ای استفاده می کنند، یک میلیون و 500 هزار نفر در پوشش کمیته امداد و 600 هزار نفر نیز در حمایت سازمان بهزیستی هستند که این افراد ماهیانه 75 هزار تومان از این نهادهای حمایتی مستمری دریافت می کنند و نزدیک به دو میلیون جمعیت دیگر ممر درآمد مشخصی ندارند که به نظر می رسد اغلب آنها زنانی هستند که در حمایت شوهران خود هستند.بر این اساس تنها یک سوم از این جمعیت به صورت سیستماتیک از درآمد حداقل ماهی 700 هزار تومان به عنوان مستمری برخوردار می شوند و بخش عمده ای از جمعیت سالمندان با مشکلات رفاهی، درمانی و معیشتی مواجه هستند.فرید براتی سده، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان می گوید: از سال 1403 روند جمعیتی کشور به سمت سالمندی پیش می رود و در صورتی که برای این موضوع برنامه ریزی درستی انجام نشود با بحران سالمندی در سال های آینده مواجه خواهیم بود. او در همین زمینه به تهیه سند ملی سالمندی اشاره می کند که آماده تحویل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
در حال حاضر 70 درصد جمعیت ما بین 15 تا 65 سال دارند که براساس آمار مرکز ملی آمار، سالی یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می شود، اما به علت رشد بالای جمعیت در دهه های 50 و 60، رشد سالمندی ما نسبت به سال های گذشته در حال رشدی چشمگیر است. این در حالی است که با افزایش قابل توجه سن امید به زندگی وکاهش مرگ ومیر در سال های آینده باید کشور را برای ورود به بافت جمعیتی جدید آماده کرد.
به گفته براتی، در حال حاضر 5/ 8 درصد از جمعیت کشور در سنین سالمندی هستند اما در سال های 1400 به بعد این موضوع شتاب بیشتری به خود می گیرد و اگر این افراد در حال حاضر با بیکاری درگیر باشند، در آن سال ها دولت و صندوق های بیمه ای برای حمایت از آنها مشکلات بیشتری خواهند داشت.
او همچنین عنوان کرد: پیش بینی ما این است که ایران در سال های آینده با پدیده زنانه شدن سالمندی نیز روبه رو شود. این پدیده درواقع افزایش سهم زنان سالمند نسبت به مردان سالمند در جمعیت کشور است که طبق مطالعات در سال 1430 برای زنان 5/ 34 درصد و برای مردان 31 درصد خواهد بود. این به آن معنی است که در سال 1430 به ازای هر 100 زن سالمند کشور، 88 مرد سالمند خواهیم داشت.

بیکاری و مشکلات سالمندی در آینده
سیروس نصیری مدیرکل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز به فرهیختگان می گوید: در حال حاضر ضریب بازنشستگی 6/6 است که این به آن معنی است که تعداد افرادی که بازنشسته می شوند به سرعت افزایش و تعداد بیمه پردازها کاهش می یابد. به گفته او این موضوع نسبت به سنوات گذشته کاهش شدید پیدا کرده است و اگر این رقم به شش برسد نقطه سر به سر خواهد بود و سازمان های بیمه گر برای پرداخت مستمری نیز دچار بحران می شوند. در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور 6/ 12 است و براساس مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را 8/ 21 درصد اعلام کرده که تقریبا دو برابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است.
براساس تحقیقی که در این باره به تازگی وزارت بهداشت ارائه کرده است، 27 درصد سالمندان بیکار و بدون حقوق بازنشستگی هستند. همچنین 17 درصد آنها بدون هرگونه درآمد و حمایت مالی زندگی می کنند.7/ 32 درصد از سالمندان از وضعیت اقتصادی خود رضایت دارند. براساس این تحقیق اولین تقاضای سالمندان حمایت مالی است و 38 درصد آنها تقاضای حمایت مالی دارند. همچنین 9/ 8 درصد از سالمندان تنها زندگی می کنند و 52 درصد از آنها احساس تنهایی می کند