70-year-old-woman

بهتر است به نوعی به هموطنانمان هشدار دهیم جمعیت کشورمان در پنج سال آینده تبدیل به جمعیتی سالمند خواهد شد و مانند کشور ژاپن اکثر مردم کشورمان را افراد سالخورده و جمعیت میانسال تشکیل خواهند داد و به سمت پیری جمعیت در حال حرکت هستیم

 با ادامه یافتن روند فعلی نرخ زاد و ولد،جمعیت کشور تا 5سال آینده وارد مرحله سالمندی می شود.  دکتر فرید براتی سده رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان درحالی از افزایش نرخ شاخص سالمندی در کشور خبر داد که در حال حاضر ایران با شاخص سالمندی 8.19درصد در فهرست کشورهای میانسال قرار گرفته است و با ثابت ماندن روند فعلی ، شاخص سالمندی در سال 1400به 12درصد خواهد رسید که این خود نشان از سالمند شدن جمعیت کشور دارد.وی جمعیت بالای 60سال کشور را شش میلیون و 159هزار و 676نفر اعلام کرد و گفت :این آمار بر پایه سرشماری سال 90استخراج شده است و آمار به روزتری از تعداد سالمندان در دست نیست.بر همین اساس 8.19درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند که البته برخی استان ها با دارا بودن تعداد بیشتری سالمند استان های پیر از لحاظ جمعیتی محسوب می شوند. وی افزود:استان های گیلان،مرکزی،مازندران ،آذربایجان شرقی،خراسان جنوبی،همدان ،اصفهان ،سمنان،تهران،زنجان و اردبیل به ترتیب پیرترین استان های کشور هستند که شاخص سالمندی در آنها از 11.55درصد شروع می شود.وی جوان ترین استان کشور را نیز سیستان و بلوچستان معرفی کرد و افزود:بر اساس شاخص های جمعیتی در صورتی که شاخص سالمندی در کشور شش و یا کمتر از آن باشد آن کشورجوان تلقی می شود.بر همین مبنا اگر شاخص سالمندی در کشوری بین 6تا ده قرار داشته باشد آن کشور در دسته کشورهای میانسال قرار می گیرد و شاخص بالای ده درصد نیز حکایت از سالمند شدن آن کشور دارد.به گفته براتی سده حداکثر تا 5سال آینده شاخص سالمندی در کشور به 12درصد خواهد رسید و ایران در فهرست کشورهای سالمند جای خواهد گرفت.براتی سده از تحت پوشش بیمه نبودن نزدیک به دو میلیون سالمند در کشورخبر د اد و گفت:بر اساس آمارهای موجود یک میلیون و 500 هزار سالمند تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و یا تامین اجتماعی قرار دارند،یک میلیون و 500هزار نفر نیز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند و نزدیک به 600هزار نفر نیز تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفته اند، با این حساب حدود دو میلیون نفر سالمند از هیچ پوشش حمایتی برخوردارنیستند.به گفته رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان 30درصد جمعیت سالمندان کشور را افراد آسیب پذیر و عمدتا دهک اول جامعه تشکیل می دهند که اغلب از هیچ پوشش حمایتی نیز برخوردار نیستند.براتی سده تنها راه حمایت از سالمندان را در نظر گرفتن راهکارهای حمایتی در برنامه ششم توسعه دانست و گفت:پرداخت هزینه نگهداری به خانواده سالمندان و یا پرداخت مستمری به افراد بالای 60سال، از جمله برنامه هایی است که دولت برای حمایت از جمعیت سالمند مد نظر قرار داده است و پس از انجام کارهای کارشناسی در برنامه ششم توسعه گنجانده خواهد شد.

روزنامه خراسان،