Mother-baby-460_800413c_1

 آیا می دانستید عکس العمل مادران به گریه فرزندشان یکی از مهمترین نشانه های مثبت یا منفی بودن دوران کودکی آنان است،با کمی توجه به مواجه شدن آن ها با گریه کردن و بی تابی فرزندشان می توانید به این امر پی ببرید!

محققان در تحقیقات اخیر متوجه شدند مادرانی که دوره کودکی مثبتی داشته اند، حساسیت و توجه بیشتری به گریه نوزاد خود نشان می دهند.

دانشمندان در گذشته به این نتیجه رسیده بودند که وقتی مادر به سرعت و با گرمی به گریه نوزادش واکنش نشان می دهد، فرزندش در آینده از رشد هیجانی بهتری نسبت به سایر همسالان خود برخوردار خواهد بود. همچنین پژوهشی دیگر به تازگی نشان داده بود که نحوه واکنش والدین به حرف زدن های نامفهوم کودک وقتی که زبان باز می کند، تاثیر مستقیمی بر رشد مهارت های زبانی او خواهد داشت.

در این میان، پژوهشی جدید که توسط محققان دانشگاه کارولینای شمالی به انجام رسیده نشان می دهد والدینی که کودکی مثبتی داشتند، بهتر می توانند به گریه نوزاد خود واکنش نشان دهند.
این مطالعه بر روی 259 زنی که قرار بود برای نخستین بار فرزند به دنیا آورند انجام شد. این زنان به طبقات مختلف اجتماعی با میزان درآمد متفاوت تعلق داشتند. این مطالعه از دوره بارداری تا 6 ماهگی نوزاد ادامه یافت. این مادران همچنین به پرسشنامه ای در مورد ویژگی های شخصیتی و هیجانی پاسخ دادند و محققان نیز از آنها سئوالاتی در مورد تجربیات کودکی و رابطه آنها با والدین در آن دوران پرسیدند.

در بخش عملی این پژوهش، مادران فیلم های کوتاهی از گریه نوزادان مشاهده می کردند و در همین حین، میزان رسانایی پوست آنها نیز سنجیده می شد. میزان رسانایی پوست نشان دهنده میزان تعرق پوست است که به خاطر استرس روی می دهد. همچنین میزان تپش قلب این شرکت کنندگان به منظور مشخص ساختن واکنش فیزیولوژیکی آنها در حین مشاهده گریه نوزاد ارزیابی شد. این مادران در ادامه، احساسی که از تماشای این فیلم های کوتاه داشتند را بیان کردند.

نتیچه این پژوهش نشان داد مادرانی که دچار افسردگی بودند یا در کنترل هیجانات خود دچار مشکل بودند، به جای اولویت دادن به گریه نوزاد، بر روی خودشان تمرکز می کردند. در واقع، مادرانی که پاسخ جسمی آنها نشانگر کنترل ضعیف آنها بر روی خود بود، واکنشی منفی به گریه نوزاد نشان می دادند و آن را آزاردهنده می دانستند. این مادران پس از بارداری نیز واکنش خوبی به گریه فرزندان خود نشان نمی دادند.

مهر