elyssa-byrd

بخشیدن دیگران تاثیرات مثبت زیادی روی روحیه افراد می تواند بگذارد که این موضوع برای سالمندان نیز صدق میکند و از ابتلای آنان به افسردگی جلوگیری می کند و احساس رضایت خاصی در آنان به وجود می آورد!

محققان کلمبیایی نشان‌داده‌اند زنان مسن که دیگران را می‌بخشند، کمتر احتمال دارد که با افسردگی مواجه شوند و این فرآیند صرف‌نظر از این است که احساس کنند خودشان از سوی دیگران مورد بخشایش قرار می‌گیرند یا نه. این پدیده در مردان کمرنگ‌تر است.

محققان می‌گویند این نتایج می‌تواند به مشاوران کمک کند راهکارهای متناسب با جنسیت افراد را در پیش بگیرند چرا که فرآیند بخشش در مردان و زنان با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد.

احساس این که از سوی دیگران مورد بخشایش قرار نگرفته‌ایم احساس خوشایندی نیست. وقتی درباره بخشش و خصوصیات افرادی که به راحتی سایرین را می‌بخشند- یعنی نوع‌دوستی، همدردی و ترحم- فکر می‌کنیم می‌بینیم این افراد سایرین را می‌بخشند تا در ذهن خود این حقیقت که دیگران آنها را نمی‌بخشند را جبران کنند.

پژوهشگران می‌گویند به نظر می‌رسد که این امر شبیه نوعی برتری اخلاقی است؛ مثل این است که بگوییم «من می‌دانم که این امر به شما آسیب می‌زند چون خودم از آن آسیب دیده‌ام». این افراد بیشتر احتمال دارد که دیگران را ببخشند و به نظر می‌رسد این امر به کاهش سطوح افسردگی خصوصا در زنان کمک می‌کند.

محققان با مطالعه بیش از هزار فرد بالغ 67 ساله و بالاتر به این نتایج دست یافته‌اند. از شرکت‌کنندگان در این مطالعه خواسته‌ شد به سوالاتی درباره مذهب، سلامت و وضعیت روانی خود پاسخ دهند. این مطالعه در یک جامعه نمونه از افراد مسن انجام شده‌ است چرا که افراد مسن تمایل بیشتری برای بازتاب پیامدهای زندگی‌شان دارند و هرچه افراد مسن‌تر می‌شوند بخشنده‌تر می‌شوند.

محققان دریافتند مردان و زنانی که از سوی دیگران احساس عدم بخشایش می‌کنند، زمانی که خودشان سعی می‌کنند دیگران را ببخشند تا اندازه‌ای در برابر افسردگی محافظت‌شده‌تر هستند.

ایسنا