مصرف متادون به دليل اختلاف اندک دوز مؤثر و کشنده آن بايد تحت نظر پزشک معالج صورت گيرد
مصرف متادون با نيمه عمر طولاني 25 تا 48 ساعته و عدم ايجاد حالت نشئگي و خماري منجر به ايجاد زندگي با ثبات و تبديل فرد به انسان عادي مي‌شود.
دكتر رضا رستمي روانشناس و عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گفت وگو با ایسنا، گفت: داروي متادون براي اولين بار در دهه 1950 كشف شد و به دليل اثري شبيه به ترياک بر بدن، شبه ترياك مصنوعي نام گذاري شده است.

وي افزود: متادون در ابتدا به صورت داروي ضد درد به كار مي‌رفت که با پژوهش‌هاي انجام شده اثرات آن در کاهش بسياري از خطرات اعتياد به مواد مخدر ثابت شد. به همين دليل متادون به عنوان درمان نگه دارنده و با هدف كاهش آسيب مطرح شد.

اين روانشناس افزود: در دنيا دو رويكرد نسبت به اين دارو وجود دارد، درمان نگه دارنده كه در افراد با اعتياد شديد استفاده مي‌شود و سم زدايي در افرادي که تصميم به ترک قطعي دارو دارند.

وي با اشاره به مزاياي متادون گفت: اين دارو در صورتي كه تحت نظر پزشك مصرف شود هيچ ضرري ندارد. اما از آنجا كه دوز مؤثر اين دارو نزديك به دوز کشنده آن است، در صورت عدم آگاهي فرد و مصرف نكردن آن تحت نظر پزشك مي‌تواند مضر باشد.

دکتر رستمي در پايان گفت: استفاده از اين دارو جهت سم زدايي يك روش كاملاً علمي است اما در صورت هرگونه محدوديتي نيز مي‌توان از قرص بوپرنورفين كه حدود 6 ماه است وارد بازار شده است، استفاده كرد.