15-9-26-234402CC4926E00000578-3249678-image-a-1_1443252936941-1
از روی چهره این افراد می توان وفاداری یا خیانت آنان به زندگی زناشویی شان را فهمید محققین توانستند با روانکاو چهره افراد پی به کیزان پایبندی آنان به زندگی شان ببرند!بنظر شما کدامیک از این افراد خائن و کدامیک وفادار است؟

 محققان استرالیایی اعلام کرده‌اند که افراد می‌توانند در ۵۹ درصد موارد چهره کسانی که به زندگی زناشویی خود پایبند و وفادار نبوده‌اند را از آدم‌های متعهد تشخیص دهند.

برای آزمایش این مسئله محققان استرالیای غربی ۱۲ عکس واقعی را منتشر کرده‌اند تا مردم جهان این مسئله را امتحان کنند. از میان این عکس‌ها ۶ نفر در رابطه‌شان خیانت کرده‌اند و ۶ نفر دیگر آدم‌های متعهدی بوده‌اند. شما هم می‌توانید تشخیص‌تان را بنویسید و در پایان ببینید چقدر درست حدس زده‌اید.

۱-خائن ۲- خائن ۳- وفادار ۴- وفادار ۵- خائن ۶- وفادار ۷- وفادار ۸- خائن ۹- وفادار ۱۰- وفادار ۱۱- خائن ۱۲-خائن

 دیلی‌میل