670px-Eat-Fish-During-Pregnancy-Step-1
بهتر است در هنگام خرید ماهی مراقب باشید و بدانید چه نوع ماهی از چه نژادی خریداری می کنید و از سمی بودن آن اطلاع پیدا کنید چون گوشت برخی ماهی ها حاوی جیوه فراوانی است!

مصرف برخی ماهی‌ها را باید سریعا متوقف کرده و آنها را از رژیم غذایی خود حذف کرد که در اینجا به برخی انواع این ماهی‌های خطرناک اشاره می‌شود:
ماهی‌های تحت شکل اقیانوس اطلس
گروهی از ماهی‌های پهن شناخته شده در این اقیانوس موجود هستند که به شدت آلوده بوده و بیشتر مورد صید قرار می‌گیرند.
گفتنی است؛ که درآمد ماهیگیران تنها یک درصد توسط صید این ماهی‌ها تامین می‌شود.
ماهی آزاد اطلس
هردو ماهی قزل‌آلا وحشی و خانگی به دلیل مشکلات جامعه بایستی از اقیانوس اطلس اجتناب شوند. در واقع این نوع ماهی غیرقانونی می‌باشد. نوع پرورشی آن نیز به دلیل محیط رشد و نمو آن باید اجتناب شود. این ماهی‌ها بیماری‌های مختلفی را چون عفونتهای انگلی برای افراد به بار می‌آورد.
خاویار
به طور قطع می‌توان گفت که خاویار به شدت خطرناک است. اما سدها، آلودگی آب‌ها همگی مسئول محبوبیت این نوع ماهی می‌باشد.
کوسه
کوسه‌ها غالبا از سطوح خطرناک جیوه برخوردار هستند. همچنین کوسه‌ها موجب پایین آمدن جمعیت ماهی‌ها می‌گردند. اما اگر ماهیگیری ادامه یابد، این کوسه‌ها ناپدید می‌شوند.
میگو وارداتی
این میگوها در یکی از کثیف‌ترین شرایط رشد و پرورش می‌یابند.
تنها 10 درصد میگوها در ایالات متحده وارداتی نیستند که این دلیل کافی برای حذف میگوهای وارداتی است.