317089_251

متاسفانه نیمه شب امروز کاپیتان تیم پرسپولیس دارفانی را وداع گفت و با ایست قلبی از زندگی خداحافظی کرد این خبر همه اعضای این تیم را شوکه و طرفدارن و هواداران وی را سیاه پوش کرده است بدین وسیله به خانواده وی تسلیت می گوییم

هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس به دلیل سکته قلبی در ساعت 4 صبح امروز به بیمارستان آتیه منتقل شد اما متاسفانه این بازیکن جان خود را از دست داد.