gift

بخشنده بودن یکی از بهترین صفات است که یک قرد می تواند داشته باشد این افراد طرفداران زیادی پیدا می کنند و با یاری کردن دیگران از لحاظ اجتماعی جایگاهی کسب می کنند اما در طولانی مدت به نتیجه می رسند و کارهای خودشان در طولانی به نتیجه خواهد رسید!

محققان در تحقیقات اخیر توضیح می‌دهند که برای دسته مشخصی از افراد، پیشرو بودن در زندگی بسیار ساده‌تر است. به عقیده آن‌ها سه دسته افراد وجود دارند: گیرنده‌ها، متوسط‌ها و بخشنده‌ها.

افراد گیرنده همه حواسشان متوجه خودشان است در حالی که دهندگان یا بخشندگان همیشه به دنبال راهی برای کمک به دیگران هستند. متوسط‌ها نیز خودشان را با دیگران همسو می‌کنند. آن‌ها مشتاق کمک به دیگران هستند، اما ممکن است انتظار داشته باشند که در عوض کارشان، از جانب سایرین کمک دریافت کنند.

تحقیقات محققان بر روی فروشنده‌ها و گروهی از دانشجویان دانشکده پزشکی که به عنوان افرادی با شخصیت بخشنده دسته‌بندی شده بودند نشان داد که این دسته از افراد معمولا بدترین عمل‌کنندگان در زمینه کاری خود هستند. زیرا معمولا نسبت به سایرین دیرتر به نتیجه می‌رسند. با این حال از یک سوی دیگر می‌توان این دسته از افراد را در شمار افرادی با عملکرد عالی دسته‌بندی کرد.

این پژوهش نشان داد که افراد یاریگر در نهایت شانس بهتری برای برنده بودن در طولانی‌مدت دارند هر چند که دیرتر از سایرین کار خود را به اتمام می‌رسانند.

بیش از اندازه بخشنده بودن در کوتاه‌مدت خوب نیست خصوصا زمانی که ما را از اهداف و نیازهایمان باز می‌دارد. اما حقیقت این است که این گونه کمک‌ها و از خود گذشتگی‌ها در نهایت جبران می‌شود زیرا مردم تمایل دارند بعدا به این افراد کمک کنند.

ضمن این که افراد با کمک کردن به دیگران برای حل مشکلاتشان در حقیقت چیزهای جدید می‌آموزند و برای خود یک سرمایه اجتماعی نگه می‌دارند که ممکن است در همان لحظه به کارشان نیاید اما بعدا بسیار کمک‌کننده است.

ایسنا