7d628d885125c4281f66def75b9a9c791e063678

به تازگی محققین به این نتیجه رسیده اند که استفاده از باکتری های پروبیوتیک نقش بسزایی در پیشگیری از ابتلا به آسم در شما دارد و می تواند کمکی برای بهبود بیماران در معرض آن باشد متاسفانه روز به روز به بیماران مبتلا به عارضه های تنفسی افزوده می شود

مطالعات محققان نشان می دهد، نوزادانی که در ماه های اول زندگی فاقد انواع خاصی از باکتری های روده هستند، در بزرگسالی در معرض آسم قرار دارند.

محققان کانادایی باکتری های روده 300 نوزاد سه ماهه را بررسی کردند و متوجه شدند که سطح پایین چهار باکتری، با افزایش خطر ابتلا به آسم در سه سالگی مرتبط است. این چهار باکتری به طور اختصار FLVR نام دارند.

مطالعات مدل های حیوانی نشان می دهد که کاهش این باکتری ها در بدن موش های آزمایشگاهی، سبب توسعه التهاب مجاری تنفسی می شود.

محققان بر این باورند که با تجویز باکتری های پروبیوتیک به نوزادانی که حاوی مقداری کافی این باکتری نیستند، می توان از بروز آسم در بزرگسالی جلوگیری کرد.

این مطالعه نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است؛ ولی استفاده از باکتری های پروبیوتیک برای جلوگیری از آسم را تایید می کند.

به گزارش آکادمی آسم و ایمونولوژی آمریکا، بر اساس آمارگیری انجام شده در آمریکا در سال 2009 ، از هر 12 نفر یک نفر به آسم مبتلا بود (در حدود 25 میلیون نفر، معادل هشت درصد جمعیت آمریکا)؛ در حالیکه این آمار در سال 2001 میلادی، یک نفر از 14 نفر بود. این آمار نشان می دهد که تعداد مبتلایان به بیماری های تنفسی رو به افزایش است.