براساس جديدترين آمار فروش دارويي، استامينوفن كدئين با فروش بيش از يك ميليارد عدد قرص و كپسول500 ميلي گرمي، آموكسي سيلين با ميزان فروش بيش از 396 ميليارد ريال پر مصرف ترين داروها در كشور به لحاظ عددي و ريالي در سال 85 شناخته شد.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازایسنا، حدود 955 ميليون عدد قرص سرماخوردگي بزرگسال،‌ بيش از 904 ميليون عدد كپسول 500 ميلي گرم آموكسي سيلين، حدود 853 ميليون عدد قرص 5/2 ميلي گرمي ديفنوكسيلات و بيش از 818 ميليون عدد قرص راني تيدين طي يك سال گذشته در كشور به فروش رسيده است كه بر اين اساس استامينوفن كدئين، سرما خوردگي بزرگسال، كپسول آموكسي سيلين، قرص ديفنوكسيلات و راني تيدين پنج داروي نخست پر مصرف در كشور به لحاظ تعدادي شناخته شد.

برپايه اين گزارش و بر اساس ميزان فروش ريالي داروها، كپسول 500 ميلي گرم آموكسي سيلين با ارزش بيش از 396 ميليارد ريال در صدر داروهاي پرفروش كشور به لحاظ ريالي قرار دارد.

همچنين قرص 400 ميلي گرمي سفي كسيم با بيش از 326 ميليارد ريال فروش، ويال يك گرمي سفترياكسون با 276 ميليارد ريال، قرص استامينوفن كدئين با 270 ميليارد ريال و بالاخره قرص 625 ميلي گرمي كوآموكسي كلاو با بيش از 263 ميليارد ريال فروش به ترتيب جزو پرفروشترين داروها به لحاظ ارزش ريالي در سال 85 محاسبه شدند.

به اعتقاد يك داروساز، مي‌توان از گراني آنتي بيوتيك‌ها، ‌تجويز و مصرف غير منطقي دارو و يا فراواني بروز عفونت به عنوان پيش فرض‌هاي قابل تصور براي توجيه فراواني فروش آنتي بيوتيك‌ها در كشور ياد كرد.

بنا براظهارات اين داروساز و گزارشات آماري كشوري داروهاي OTC جزو پرفروشترين و پر مصرف ترين داروها در كشور قرار دارند. به نحوي كه از 10 داروي نخست پرفروش كشور شش دارو جزو دسته داروهاي OTC هستند.

لازم به ذكراست، داروهاي OTC به داروهايي اطلاق مي‌شود كه داروساز بدون نسخه پزشك دارو را در اختيار بيمار قرار مي‌دهد.

اين دسته داروها داراي كمترين ميزان عوارض با حداقل شدت هستند. همچنين نحوه مصرف آنها، آسان، ميزان تداخل دارويي با غذا و ساير داروها كم و داراي حداقل محدوديت در موارد منع مصرف هستند.

اين داروساز با اعتقاد به اين كه مسئولان فني داروخانه‌ها بعضا به اصرار بيماران ناگزير به فروش دارو بدون ارايه نسخه مي‌شوند، گفت: با اصلاح فرهنگ مصرف و تجويز صحيح دارو از سوي جامعه پزشكي مي‌توان مانع مصرف غير منطقي بسياري از داروها شد.

وي ميزان مصرف فراوان ديفنوكسيلات را با توجه به اعمال محدوديت‌هاي شديد در ارايه اين داروي تحت كنترل غيرقابل توجيه برشمرد و در پايان به بروز مقاومت‌هاي دارويي در بيماران متعاقب مصرف ناقص و غيرمنطقي آنتي بيوتيك‌ها اشاره كرد.