199786_296

14دسامبر 2013- یکی از اولین تحقیقاتی که از اطلاعات به تازگی منتشر شده  UK Biobankاستفاده کرده است شواهد محکمی برای ارتباط بین ابتلا پدر به دیابت وکاهش وزن زمان تولد ارائه داده است. محققین نشان دادند که پدرمی تواند بروی سایز نوزاد در زمان تولد تأثیر داشته باشد و ژنهای  دیابت برخی از این اثرات را سبب می شوند.

دراین تحقیق که بروی جمعیت بزرگی (250000فرد بالغ در بریتانیا) از منبع اطلاعاتی UK Biobankانجام گردید این امکان را برای دانشمندان بوجود آورد که بتوانند با استفاده از این حجم بزرگ اطلاعات پاسخ سوالات مرتبط با سلامت انسان را بیابند.

 نتایج این تحقیق که درمجله یtheInternational Journal of Epidemiologyمنتشر گردید نشان  می دهد نوزادانی که وزن زمان تولد آنها زیر متوسط وزن تولد می باشد دارای  پدرانی با سابقه ی طولانی ابتلا به دیابت  (بیشتر دیابت نوع 2) هستند.

یکی از محققین در این مطالعه دکتر Tyrrellمی گوید: استفاده از چنین حجم بزرگی  از اطلاعات به ما اجازه داد که به نتیجه گیری خود اطمینان بسیار بیشتری داشته باشیم. این یافته که دیابت والدین و نوزادان آنها از نظر ژنتیکی با هم مرتبط است می تواند بروی درمانهای فعلی تاثیر گذارد درمانهای فعلی که هدف آنها افزایش وزن تولد برای جلوگیری از ابتلا به بیماریهای بعدی است در مواردی غیر موثرند.

وزن تولد یک عامل مهم برای نوزاد محسوب می شود زیرا نوزادان با وزن کمتر بیشتر درمعرض ابتلا به بیماریهایی نظیر بیماریهای قلبی-عروقی، فشارخون بالا و دیابت نوع 2 درادامه ی زندگی خود هستند. این ارتباط توسط نتایج این تحقیق مشخص گردید تغییرات ژنتیکی که از پدر به فرزند به ارث می رسد بروی کمی وزن زمان تولد وافزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 تأثیر می گذارد.

این مطالعه ی نشاندهنده ی پیشرفت مهمی است که ما در درک علل و پیامدهای کاهش وزن تولد بدست آورده ایم . آنالیز این اطلاعات  نشان داد که وزن کودکان متولد شده از مادران  مبتلا به دیابت  بیشتر از کودکان دیگر است، که نشاندهنده وجود ارتباط پیچیده ای بین دیابت و وزن تولد می باشد.

پرفسور Fraylingمی گوید: این تحقیق واقعاً قدرت پایگاه اطلاعاتی Biobankبریتانیا را نشان می دهد. این موضوع که دانشمندان به اطلاعات گروه زیادی از افراد دسترسی داشته باشند تا بتوانند علل حقیقی یک بیماری را ارزیابی کنند، بسیار اهمیت دارد. این منبع اطلاعاتی می تواند منبع بسیار ارزشمندی برای دانشمندان در انگلستان  و سایر نقاط جهان باشد.

مترجم: ماندانا فرخی نیا

منبع-http://diabetestma.org