b64a9712dcc8915b59dc7be78fb628489c0efa01

آیا سرب می تواند روی دی ان ای افراد مختلف تاثیربگذارد و موجب بروز تداخل در آن شود و اختلال در آن ایجاد کند؟سرب می تواند برای اطفال بسیار مضر و خطر آفرین باشد ،محققین بر این عقیده اند سرب ماده ای مضر برای رشد و نمو نسل های آینده می تواند باشد!

این پژوهش که بر روی دو نسل انجام شده نشان می‌دهد، زنان بارداری که سابقه رویارویی با سرب داشته‌اند، ممکن است بر کودکان متولد نشده خود نیز تأثیری منفی بر جای بگذارند.

این یافته نشان می‌دهد که سرب می‌تواند باعث تغییر در متیلاسیون DNA شود و این اتفاق با گذشت زمان در نقاط خون خشک شده در نسل‌های بعدی شناسایی شود. متیلاسیون DNA نقشی تعیین کننده در رشد و نمو عادی و نیز تمایل سلولی موجودات رده بالا دارد و الگوی بیان ژن‌ها را در سلول‌ها تغییر می‌دهد.

یافته این پژوهش در نوع خود بی‌نظیر بوده و حاکی از آن است که می‌توان ژن‌هایی را که به عنوان نشانگرهای زیستی برای مطالعات ارزیابی ریسک نسل بعدی هستند به عنوان گزینه‌ای ممکن و بهینه در نظر قرار داد.

گرچه محققان خاطرنشان کردند که پروفایل های متیلاسیون DNA در نسل‌های بعدی پس از تولد از نظر ظاهری نرمال هستند.

این پژوهش در مجله “Scientific Reports” منتشر شده است.

ایسنا،