little_girl_hugs_doll

سعی کنید وقت کافی برای صحبت کردن با فرزندتان بگذارید و اجازه ندهیدفرزندتان جایگزینی مانند عروسک برای شما بگذارد سعی کنید گاهی اوقات اطفال با عروسک هایشان درد و دل می کنند چون همیشه آرام هستند و با چشمانی باز به آن ها می نگرند!

مهدی خدابخش روانشناس گفت: از دیدگاه کودکان عروسک هم صحبت و مخاطبی است که پیوسته در مجاورت و نزدیکی کودک بوده و هر زمان که وی اراده کند می‌تواند مورد مصاحبت قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: از دیدگاه کودکان عروسک مخاطبی است که هیچ گاه از صحبت با وی خسته نشده و پیوسته چشم‌هایش باز است و حواسش هرگز پرت نمی‌شود.

خدابخش عنوان کرد: طبق نظر کودکان عروسک هنگام صحبت کردن با آنها خمیازه نمی‌کشد و گوشزد نمی‌کند که گرفتار است و حرف تکراری کودکان را گوش داده و هرگز کلام آنها را قطع نمی‌کند.

وی افزود:طبق تصور کودک، عروسک هرگز حرف زدن با دستگاه بی جانی به نام تلفن را به صحبت کردن با کودک ترجیح نداده و به خاطر خستگی سر وی فریاد نمی‌زند همچنین عروسک هرگز خیره شدن به صفحه تلویزیون، موبایل یا کامپیوتر را به نگاه کردن به چشمان مشتاق کودک ترجیح نمی‌دهد.

این روانشناس تاکید کرد: والدین با توجه زیاد نباید به کودکان اجازه دهند که عروسک جای آنها را در زندگی فرزندشان بگیرد.

وی به والدین توصیه کرد سعی کنید برای فرزندتان دو گوش شنوا باشید و با صبر و حوصله به حرف‌های وی توجه کنید.

باشگاه خبرنگاران