Teen-Sleep-Deprivation-Causes-Long-term-Obesity-300x200

با دیر رفتن به رختخواب اولین آسیبی که به بدنتان وارد می کنید برهم خوردن ساعت بدنتان است مشکل بعدی اضافه شدن به چربی های بدنتان و چاقی ست سعی کنید این عادت ناسالم را ترک کنید و باعث اضافه ورنتان نشوید.

محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان داده‌اند که ساعات خواب یک فرد در وزن او تأثیر مستقیم دارد.

، این یافته‌ها که در مجله خواب منتشر شده، نشان می‌دهد که چطور نوجوانانی که دیر به رخت خواب می‌روند، دچار اضافه وزن می‌شوند. در این مطالعه محققان برنامه خواب 3300 نوجوان و بزرگسال را برای بیش 5 سال مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و محاسبه کردند که برای هر ساعت اضافه بیدار ماندن در شب، 2.1 درصد به شاخص توده بدن افزوده می‌شود.

ریتم شبانه روزی فرد و همچنین چرخه خواب او بر روند متابولیکی بدن تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل عادات خواب سالم در نوجوانان پایه ای برای داشتن بزرگسالی سالم و دور از اضافه وزن و چاقی است.

در حال حاضر چاقی ناشی از کمبود خواب و افزایش ساعات خواب در روز بعد، شایع‌ترین مشکل در میان نوجوانان آمریکایی است

  به نقل از msn