1510564_10151852327498977_1084530948_n

بعضی‌ از چالش‌های سرراه اراده عبارتند از: خشنودی با تاخیر، زمانی‌ که افراد لذت آنی‌ را برای یک پاداش در آینده عقب می‌‌اندازند یا اراده‌شان را برای برآمدن از پس وسوسه‌ها به کار می‌‌برند. همچون افرادی که ممکن است الان شیرینی نخورند که بعداً وزن کم کنند. یک سری بررسی‌ها نشان داده که بعضی‌ از افراد دارای چنین خصوصیات اخلاقی‌ هستند.

قسمت داغ (احساسی‌) و سرد (عقلانی) مغز: همه می‌‌دانیم که سالم خوردن خوب است که به قسمت عقلانی مغز بر می‌‌گردد ولی‌ قسمت احساسی‌ مغز یا اینکه چه تصمیم در شرایط بگیریم چالش بزرگتری است. استرس سهم بزرگی بر سیستم داغ مغز دارد. در شرایط ضعف و استرس دلیل اینکه چرا می‌‌خواهیم وزن کم کنیم می‌‌تواند به تصمیم گیری درست کمک کند.
وسوسه‌ها چالش دیگری است که همه ما کم و بیش با آنها در گیریم و گاهی‌ آنها را مهار می‌‌کنیم یا ممکن است تسلیم آنها شویم.
برای تقویت اراده عکس کارهایی که باعث تضعیف اراده می‌‌شود را باید انجام داد:

بدانیم که اراده چطور کار می‌‌کند.
ماهیچه ذهنی‌ را با ورزش دادن تقویت کنیم.
تشخیص دهیم که اراده ما محدود است.
سطح گلوکز خون (گرسنگی)و سرعت اراده را پایش کنیم.
تاثیر مطالبات بر انرژی مغزی را کنترل کنیم.
استراحت، خواب، روحیه، و حواس پرتی‌ها را پایش کنیم.
از پیش برنامه ریزی کرده و رفتار خود را برای شرایط احتمالی‌ آماده کنیم.