919_orig
افراد شلخته و بی نظم چگونه می توانند به حالت اول برگردند و از این وضعیت در بیایند علت بی نظمی و شلختگی آنان در چیست نظر روانشناسان در این مورد چیست و چه راهکارهای درمانی برای این افراد وجود دارد؟

دکتر ربابه غفار تبریزی روان شناس اظهار کرد: افراد مطیع و با سرشت مضطرب برای اینکه مورد باز خواست و تنبیه والدین منظم قرار نگیرند سعی به برقراری نظم دارند.
وی تصریح کرد: والدین مرتب و منظم به طور معمول فرزندان منظمی دارند اما در برخی موارد این گونه نبوده چرا که فشار زیاد و تجاوز کردن به حریم خصوصی فرزندان موجب بی نظمی فرزندان می‌شود.
غفار تبریزی عنوان کرد: وسواسی بودن والدین ، معمولا باعث دچار شدن  فرزندان به این مشکل می‌شود اما گاهی فرزندان به هنگام بلوغ وکسب هویت مستقل واکنش  منفی در برابر والدین وسواسی نشان داده و بی نظم می شوند.
وی خاطر نشان کرد: البته لازم به ذکر است که  بحران بلوغ  ،بی نظمی به همراه  می‌آورد چون نوجوان به دلیل تغییرات جسم و روانش در گیر و پریشان خاطر شده که این امر طبیعی است.
غفار تبریزی یاد آور شد: افرادی هم به خاطر داشتن مشکلات روحی و روانی و پریشانی خاطر دچار بی نظمی می‌شوند؛ بهتر است برای رفع این  مشکل به روان شناس مراجعه کنند.
این روان شناس تاکید کرد: در صورتی که بی نظمی سبب بروز اختالات در وضعیت تحصیلی، شغلی، خانوادگی و اجتماعی افراد شده  و در محل کار، دانشگاه و خانواده مورد باز خواست  قرار می‌گیرند مراجعه به روان شناس یا مشاور ضروری است.