1

اگر تلفن همراهتان را در حالت سایلنت در منزل گم کرده اید بهتر است نگران نشوید و به دنبال راه چاره باشید، بهترین ترفند برای پیدا کردن گوشی گمشده تان دردست گرفتن یک رادیوی روشن است چون سیگنال های تماس با موبایل را دریافت می کند و به راحتی جای آن را به شما نشان می دهد!

شما با استفاده از ترفند ساده ای می توانید تلفن همراه خود را که گم شده و در حالت سایلنت قرار دارد، پیدا کنید. اگر تلفن همراه خود را گم کرده اید و آن را از بدشانسی در حالت بی صدا قرار داده اید، ابتدا با تلفن دیگری به تلفن همراه خود زنگ بزنید سپس رادیو را روشن کنید و به همه جای خانه بروید در این حال اگر رادیو به تلفن همراه شما نزدیک شود به علت تداخل بین آن ها صدای نویز به گوش می رسد که در این صورت به آسانی می توانید تلفن همراه خود را پیدا کنید.