intestinal_polyp

دو نوع رایج از پولیپ روده، آدنوم نئوپلاستیک و آدنوم هیپرپالستیک، که هر دو  تقریبا به طور انحصاری در روده بزرگ وجود دارد.آدنوم از هر دو نوع از سلول های اپی تلیال، که سطح غشاء و همچنین پوست را تشکیل می دهند بوجود می آیند. سلول های اپیتلیال به طور مداوم خود را تجدید و جایگزینی بافت های اپی تلیال فرسوده و آسیب دیده میشوند.  پولیپ های روده از عوامل اصلی بروز سرطان های روده بزرگ هستند که در اغلب موارد بدون علامت بوده و تنها با انجام معاینات و آزمایشات دوره ای و منظم تشخیص داده می شوند.

علی اکبر کاهدی فوق تخصص گوارش و کبد افزود:‌ سرطان های مربوط به دستگاه گوارش از مهمترین و شایعترین سرطان ها هستند و در واقع اغلب این نوع سرطان ها در ردیف ۱۰ سرطان بسیار شایع در دنیا و از جمله در ایران قرار دارند.

وی با بیان اینکه سرطان روده بزرگ از موارد مهم سرطان در تمام سنین به ویژه در سالمندی است اظهار داشت: اگر چه علت اصلی سرطان روده بزرگ مانند سایر انواع سرطان ها مشخص نیست اما عواملی همچون سابقه فامیلی و ژنتیکی ابتلا به سرطان روده از عوامل مهمی است که می تواند زنگ خطر بسیار جدی در خصوص ابتلا به سرطان روده بزرگ باشد.

این فوق تخصص گوارش و کبد خاطر نشان کرد: در صورتی که اندازه پولیپ های روده بزرگتر و تعداد آنها بیشتر باشد در این حالت احتمال بدخیم شدن پولیپ ها و در نتیجه بروز سرطان های روده بزرگ به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.

اغلب موارد پولیپ های روده در افراد بالای ۵۰ سال بروز می کند

احتمال ابتلا به پولیپ های روده و در نتیجه ابتلا به سرطان روده بزرگ با افزایش سن بیشتر می شود به طوری که اغلب موارد پولیپ روده در افراد بالای ۵۰ سال بروز می کند. البته در تمام سنین باید مراقب بود تا دچار پولیپ روده نشویم که این امر مستلزم انجام معاینات و آزمایشات دوره ای و منظم است.

کاهدی یادآور شد: انجام آزمایش خون و مدفوع حداقل سالی دو بار به ویژه در افراد بالای ۵۰ سال بسیار ضروری است چرا که این نوع آزمایشات می تواند به تشخیص به موقع و در نتیجه درمان مناسب بیماری کمک کند.

افرادی که در خانواده خود سابقه ابتلا به سرطان های روده و همچنین سابقه بروز پولیپ های روده را دارند بسیار بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به پولیپ روده و در نتیجه سرطان روده بزرگ قرار دارند به همین دلیل انجام آزمایش خون و مدفوع در این افراد حداقل سالی سه نوبت به ویژه پس از ۵۰ سالگی ضروری است. علاوه بر تشخیص به موقع و درمان زودرس پولیپ های روده، اصلاح الگوهای تغذیه ای و انجام فعالیت بدنی و ورزش منظم روزانه نیز در پیشگیری از بروز یا تشدید پولیپ روده و در نتیجه پیشگیری از ابتلا به سرطان های روده بزرگ بسیار موثر خواهد بود.

منبع-http://rne.khschool.ir