دبير بازآموزي ششمين همايش انجمن علمي داروسازان ايران گفت كه طي يك سال گذشته خوددرماني و مصرف خودسرانه دارو در كشور افزايش يافته‌است.
به گزارش انجمن علمي داروسازان ايران ، دكتر”رضاابوالفضلي” در آستانه برگزاري ششمين همايش انجمن علمي داروسازان ايران با بيان اين مطلب افزود:مصرف خودسرانه دارو طي سالهاي اخير به دليل معضلات اقتصادي و فرهنگي به يك اپيدمي تبديل شده است.

وي افزود مراجعه بيماران براي دريافت داروهاي بدون نسخه در طول يك سال گذشته گسترش قابل ملاحظه‌اي داشته كه اين امر، خطري جدي براي سلامت جامعه به دنبال دارد و حل اين معضل نيازمند آموزش و اطلاع رساني مناسب براي عموم افراد جامعه است.

عضو هيات مديره انجمن علمي داروسازان ايران در مورد كيفيت داروهاي ساخت داخل گفت در توليد دارو دو مساله فناوري ساخت و مواد اوليه اهميت دارد.

وي ادامه داد: در مورد فناوري ساخت با توجه به انتقال دانش فني در چند سال اخير و حضور اساتيد با سابقه در توليد از امكانات خوبي برخوردار هستيم و در مورد مواد اوليه با توجه به بودجه دارويي كشور ، از بهترين مواد اوليه استفاده مي‌شود كه اين مواد در حد قابل قبولي و مورد تاييد سازمان غذا و داروي آمريكا است.

به گفته وي هم اكنون بخش اعظم داروهاي داخلي به لحاظ كيفيت و تاثيرگذاري در مقايسه با بسياري از كشورهاي اروپاي شرقي، كل خاورميانه و خاور دور و كشورهاي شمال درياي خزر از شرايط بهتري برخوردار است و در صورت برطرف شدن محدوديت‌هاي موجود، امكان افزايش صادرات در مقايسه با شرايط فعلي نيز وجود دارد.

دكتر ابوالفضلي ، قاچاق دارو را همچنان يكي از معضلات نظام دارويي كشور دانست و تاكيد كرد اگر چه در طول يكسال گذشته تلاشهاي خوبي از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، نيروي انتظامي و وزارت بازرگاني در اين زمينه صورت گرفته ولي قاچاق دارو و ورود داروهاي تقلبي هنوز به عنوان يك تهديد جدي براي سلامت جامعه مطرح است.

وي با اشاره به برگزاري ششمين همايش انجمن علمي داروسازان ايران با عنوان داروسازي اجتماعي و همزمان با روز داروساز در روز گراميداشت حكيم محمدبن زكرياي رازي گفت در اين همايش مسايلي همچون صنعت و اقتصاد دارو، آموزش، بررسي وظايف و مسووليت‌هاي داروسازان در بيمارستانها و كلينيك- هاي درماني مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

ششمين همايش انجمن علمي داروسازان ايران سوم تا پنجم شهريورماه امسال در سالن همايش‌هاي رازي برگزار مي‌شود.