2D6F6EB600000578-3273910-image-m-19_1444908566643

سندروم پروتئوس نوعی سندرم غیرقابل تحمل و زجر آور است که با این فرد جوان از بدو تولد همراه بوده و درمانی برای آن تاکنون پیدانشده است و تنها چاره رهایی از آن قطع عضو عنوان شده است قدر سلامتی مان را بیشتر بدانیم

«راه رفتن» توانایی به ظاهر ساده ای است که بدون هیچ آموزشی اغلب ما از عهده آن بر می آییم. توانایی که گاه آن قدر به چشم ما بی ارزش می آید که متوجه لذت وصف نشدنی آن نمی شویم. چیزی که جفری 26 ساله بیش از هر کس دیگری روزها و سال ها انتظار آن را کشیده است.

2D6F6F2400000578-3273910-image-a-25_1444908619648

پاهایی بسیار بزرگ با حالتی غیر طبیعی از همان روزهای ابتدایی تولد، توجه دیگران را به جفری جلب می کرد. موقعیتی بسیار نادر که به موازات بزرگ شدن جفری وخیم تر و دردناک تر شد. حالا دیگر پسربچه ماجرای ما به سنی رسیده بود که می توانست خودش را با دیگر همسن و سالانش مقایسه کند و از اینکه نمی تواند مانند آنها راه برود و بازی کند افسرده و نارحت شود. شرایطی غیر قابل باور که 26 سال است ادامه دارد و در حال حاضر اندازه پای جفری دو برابر پای یک انسان معمولی است و پزشکان تنها راه رهایی از این درد را قطع عضو می دانند.

2D6F727800000578-3273910-image-a-1_1444907973450

در واقع جفری، مبتلا به سندروم پروتئوس است؛ موقعیتی انگشت شمار در علم پزشکی که موجب تحریک استخوان ها، پوست و رشد بی حد اعضای بدن می شود. به همین علت، پای چپ جفری 43.18 سانتی متر مساحت و 36 سانتی متر طول دارد و پای راستش مساحتی معادل 36 سانتی متر و طولی برابر با 31 سانتی متر دارد. البته پروتئوس تنها پاهای این مرد جوان را درگیر نکرده است، بلکه پس از گذشت مدتی دستان و باسن او نیز دچار مشکل شده است، به نحوی که جفری بدون ویلچر قادر به حرکت نیست.

2D6F707F00000578-3273910-image-a-10_1444908345840

زندگی برای جفری به حدی دردناک و غیرقابل تحمل شده که او عمل جراحی قطع عضو را بهترین راه برای خاتمه دادن به این عذاب 26 ساله می داند. تصمیمی که پس از 11 بار عمل جراحی ناموفق برای جفری به یک قطعیت بدل شده است؛ این مرد جوان امیدوار است پس از قطع دو پا بتواند قدری آرام تر و خوشحال تر زندگی کند.

منبع: دیلی میل