057b52c289f659cf4b940ed909e8cbd14c7179bf

مشکل پزشکان و متخصصین با نشستن افراد نیست با بی تحرکی و عدم فعالیت بدنی توسط آنان است باید این عادت را ترک کنند و سعی کنند از یکجانشینی و نداشتن تحرک پرهیز کنند چون این امر خطر مرگ را برای آنان به همراه دارد!

محمد مهدی حیدرپور – طی چند سال گذشته مطالعات مختلفی با این نتیجه گیری که نشستن برای سلامت بدن انسان مضر است و حتی ورزش کردن نمی تواند آسیب وارده از آن را خنثی سازد، منتشر شده اند. این مساله نگرانی مردم درباره مدت زمانی که طی روز در حالت نشسته سپری می کنند را به همراه داشته است.

 اما نتایج مطالعه ای جدید به این نکته اشاره داشته است که خود نشستن موجب مرگ انسان نمی شود بلکه کم تحرکی و عدم تحرک عامل مضر برای بدن انسان است. بر همین اساس، ایستادن نیز راه حلی برای مشکل نشستن بیش اندازه در طول روز محسوب نمی شود و ما نیازمند یافتن روشی برای افزایش تحرک خود هستیم.

پژوهش منتشر شده در نشریه بین المللی اپیدمیولوژی حاصل جمع آوری داده ها از بیش از 5,100 کارمند دولتی در لندن، انگلیس طی یک بازه زمانی 16 ساله است که به پرسش هایی درباره مدت زمانی که در محل کار و خانه به صورت نشسته سپری می کنند و همچنین مدت زمانی که صرف پیاده‌روی و ورزش می کنند، پاسخ داده اند.

نتیجه این مطالعه نشان می دهد نشستن بیش از اندازه لزوما با خطر بالای مرگ مرتبط نیست. حتی پس از آن که پژوهشگران سن، جنسیت، رژیم غذایی، سلامت کلی و وضعیت اجتماعی‌اقتصادی افراد را کنترل کردند، ارتباطی بین نشستن و مرگ وجود نداشت.

اما چه چیزی در این میان مضر است؟ پاسخ این پرسش فقدان حرکت است. اغلب اوقات این مساله با نشستن بیش از اندازه پیوند خورده است. اما نکته اینجاست که زمان های استراحت کوتاه در حالت ایستاده نیز از سلامت ما محافظت نمی کنند. پژوهشگران بر این مساله تاکید دارند که افراد تنها نباید بر ایستادن متمرکز شوند بلکه باید راهی برای فعالیت و حرکت بیشتر روزانه پیدا کنند. در این میان، حتی از صندلی و میز کار می توان برای انجام برخی تمرین های ورزشی استفاده کرد.

عصرایران؛