the-aging-process

آیا می دانستید افراد سیگاری با استعمال دخانیات روز به روز روند پیری خود را افزایش می دهند و موجب سرعت گرفتن آن می شوند و با  پیری زودرس مواجه خواهند شد به افراد سیگاری هشدار می دهیم اگر جوانی شان را دوست دارند سیگار را ترک کنند!

پژوهشگران در مطالعات خود دریافتند که استعمال سیگار سبب افزایش روند پیر شدن سلول ها خواهد شد.

تیمی از پژوهشگران ژاپنی موفق به کشف مکانیزم و عملکرد دقیق فرایندی شدند که در پی مصرف دخانیات سبب افزایش سرعت روند پیری می شود.

در همین زمینه دکتر کائوری ناکانیشی و پرفسور کی کو تاکیهارا از دانشگاه اوساکا در پژوهش های خود دریافتند مصرف دخانیات موجب تاثیرگذاری روی مولکول های ویژه ای در سرم خون می شود که نقشی مهم در فرایند پیری ایفا می کنند.

این پژوهشگران همچنین به طور واضح و مشخصی موفق به شناسائی و کشف این موضوع شدند که کشیدن سیگار و مصرف دخانیات موجب افزایش غلظت سرم خون و رشد فاکتوری خونی به نام فیبروبلاست با نام علمی fibroblast (FGF)-۲۱ خواهد شد.
بر پایه مطالعات انجام شده در این رابطه، افزایش میزان fibroblast (FGF)-۲۱ در افراد سیگاری می تواند موجب بروز اختلالاتی متابولیکی شود که در نهایت منجر به پیری زودرس خواهد شد.

سرپرست این تیم تحقیقاتی در رابطه با این موضوع می گوید: «ما دریافتیم که مصرف دخانیات موجب بروز تغییر در غلظت خون شده و مولکول های مرتبط با فرایند پیرشدن را تحریک می کند.»

به اعتقاد پژوهشگران، عدم استفاده از دخانیات و به ویژه سیگار می تواند روند پیر شدن بافت ها و سلول های بدن انسان را کُند کرده و موجب جوان تر ماندن انسان شود.مهر