images.jpg566
آیا می دانستید آزرده خاطر کردن اطفال از لحاظ عاطفی می تواند به اندازه آزار جسمی به آنان لطمه وارد کند؟وقتی به روح و روان فرزندتان لطمه وارد می کنید و به روحیه لطیف آنان ضربه وارد می کنید موجب افسردگی و استرس در آنان می شوید.

مطالعات محققان نشان می دهد که برخلاف تصور عموم، کودک آزاری عاطفی به اندازه آسیب جسمی و فیزیکی مضر و مخرب است.
اغلب افراد تصور می کنند که آزارهای جسمی و فیزیکی نسبت به سوء استفاده عاطفی، اثر مخرب تری بر روح و روان کودکان دارد؛ در حالیکه مطالعات جدید محققان دانشگاه مک گیل کانادا نشان می دهد که این تصور کاملا بیهوده است و هردو به یک اندازه به کودک آسیب می رسانند.
آزارهای جسمی و عاطفی اثرات کاملا مشابهی دارند و هردو سبب اضطراب، افسردگی، قانون شکنی و پرخاشگری کودکان می شوند. کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس کودکان از مهمترین عوارض کودک آزاری فیزیکی و عاطفی است و معمولا اثرات ناشی از انواع سوء استفاده از کودکان، تا پایان عمر گریبانگیر این افراد است.
به گزارش رویترز،در این مطالعه آمده است که مجازات درنظرگرفته شده برای خطای کودک، باید متناسب با سن و اشتباه او باشد.
بی توجهی, مقایسه کردن کودکان با یکدیگر, تنبیه زبانی کودکان در جمع, قهر کردن, تهدید, بدگویی پدر یا مادر به کودک, فرق گذاشتن بین کودکان و انتظارات غیر معقول، از مهمترین اشکال کودک آزاری عاطفی محسوب می شوند.
محققان به والدین توصیه می کنند که برای اتخاذ بهترین شیوه رفتار با کودک، از مشاوره کودک کمک بگیرند، زیرا بنیان روح سالم در کودکی پایه ریزی می شود. نتایج این تحقیقات در نشریه JAMA منتشر شده است.
ایرنا،