images

برای رفع استرس و اضطراب بهتر است به دو روش پیاده روی و تفکر مثبت متوسل شوید و با استفاده از آنان استرس و تنش خود را کم کنید تا دچار مشکل نشوید رسیدن به ارامش با این روش ها بسیار آسان است و سریع ترین و کم هزینه ترین راه حل است.

پروفسور محمدرضا صادقی روز چهارشنبه در ‘همایش آموزش عملی تنش زدایی برای کنترل استرس’ در مشهد افزود: استرس یک واژه کلی است که بیشتر جنبه فیزیکی و جسمانی دارد و به دو بخش خوب و بد تقسیم بندی می شود.
وی گفت: در روانشناسی وقتی از استرس صحبت می شود منظور استرس بد است، افکار منفی باعث اضطراب، هیجانات و احساسهای منفی در فرد می شوند در حالی که با آرامش و فکرهای مثبت می توان استرس را کنترل کرد.
این استاد دانشگاه افزود: آرامش مقوله فردی است لذا افراد می توانند روی خودشان کار کنند و اضطراب و استرسهایشان را کنترل نمایند.
وی ادامه داد: اضطراب بالا و داشتن آرامش رابطه معکوس دارند بطوری که هر چه اضطراب بالاتر رود آرامش پایین تر می آید و زمانی که آرامش بالایی داریم، روی خودمان کنترل داریم و اضطراب به مراتب پایین تر می آید.
استاد دانشگاههای لاوال و فونکتون کانادا ادامه داد: برای اینکه زندگی خوبی داشته باشیم باید بتوانیم استرس های روزمره را کنترل کنیم و تکنیک ‘تنش زدایی تدریجی ماهیچه ای’ یکی از راهکارها در این زمینه است.
وی با آموزش این تکنیک به شرکت کنندگان در همایش گفت: تکنیک تنش زدایی تدریجی و ماهیچه ای یکی از روش های طبیعی تنش زدایی است و با اجرای این تکنیک یک نوبت در روز می توان استرس ها را به کنترل در آورد.
وی تنفس عمیق را یکی از ارکان تکنیک فوق عنوان و تاکید کرد: در تنفس عمیق انجام دم به مدت دو ثانیه، نگه داشتن تنفس به میزان دو ثانیه و بازدم به مدت چهار ثانیه طول می کشد.
وی ادامه داد: با اجرای تکنیک مزبور ماهیچه های مختلف بدن شامل گردن، دست، شانه، انگشتان، شکم، کمر، صورت، ران، چشم و کف دست منبسط شده و استرس ها کاهش می یابند.
همایش آموزش عملی تنش زدایی برای کنترل استرس به همت انجمن روانشناسی خراسان رضوی و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
3027/1858