Bo-Tree

استفاده از برگ خشک شده  درخت بو تاثیر زیادی در پاکسازی دندان و سفید کردن آن دارد ، این گیاه که توسط خانم های خانه دار برای از بین بردن بوی بد گوشت هنگام طبخ غذا مورد استفاده قرار می گیرد ، خاصیت دیگری هم دارد و آن خاصیت سفید کردن دندان و از بین بردن رسوب های زرد رنگ روی دندان ها می باشد.

سفید کردن دندان ها به کمک روش های شیمیایی علاوه بر هزینه های سنگین ، در بسیاری موارد اثرات مخربی به روی دندان ها نیز دارد.

برگ درختی که دندان هایتان را سفید می کند

در این مقاله  روشی طبیعی و بسیار موثر را برای سفید کردن دندان ها به شما ارائه می دهیم :

برای استفاده از این برگ کافی است چند برگ خشک شده ی بو را آسیاب کنید و پودر به دست آمده  آن را به کمک مسواک مرطوب شده روی دندان ها بزنید و این عمل را هر روز تکرار کنید و نتیجه را مشاهده نمایید .

برخی از درمان گران جویدن ساقه ی تازه ی کرفس را نیز از بهترین شیوه های طبیعی برای از بین بردن رنگ زرد دندان معرفی می کنند.