KMEC C4Bronfenbrenner

چه عواملی بیشتر از دیگر عوامل می توانند بر سلامت روان شما تاثیرگذار باشند و موجب برهم خوردن سلامت و تعادل روانی در شما شوند سلامت روانی و اجتماعی افراد از چه عواملی تاثیر می پذیرد و با چه روش هایی می توان با آن ها مقابله کرد.

یک روان‌پزشک با بیان اینکه سلامت روانی وامدار جوامع بدون خشم است، تاکید کرد: امروزه در اغلب کشورهای جهان، فاصله میان فقیر و غنی در حال افزایش است و این عامل یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سلامت روانی و اجتماعی جامعه است.

دکتر “علی زجاجی”  با بیان اینکه نقش عوامل گوناگون اجتماعی در تضعیف یا ارتقای سلامت روان شناسایی شده‌اند، گفت: در جهان امروزی تاثیر غیر قابل انکار عوامل اجتماعی در سلامت روانی به اثبات رسیده است. این آثار شامل نشانه‌های اختلالات روانی است و طیف گسترده‌ای از مشکلات را دربرمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: شرایط سخت بارداری و دوران جنینی، اوضاع نابسامان دوران کودکی، تجربه جنگ، مهاجرت اجباری و داوطلبانه، آزار و شکنجه، به انزوا کشیده شدن اجتماعی، بیکاری، محرومیت اجتماعی، فقر، تحصیلات پایین و تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی از جمله شرایط اجتماعی جهان امروز است که به شدت بر روی روان اجتماعی افراد تاثیر می‌گذارد.

این روان‌پزشک با اشاره به اینکه سلامت روانی در جوامع برابر، عادل و بدون خشونت بیشتر دیده می شود، تصریح کرد: متاسفانه به رغم دانشی که در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روان حاصل می شود، شواهد کمی وجود دارد که به سمت جوامع عادل، برابر و بدون خشونت پیش می‌رود.

زجاجی خاطرنشان کرد: امروزه در اغلب کشورهای جهان، فاصله میان فقیر و غنی در حال افزایش است و این عامل یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سلامت روانی و اجتماعی جامعه است همچنین در دهه دوم قرن 21 که در حال حاضر در آن قرار داریم، فعالیت‌های جنگی در سراسر جهان افزایش یافته است که منجر به تزلزل سلامت روانی و اجتماعی جامعه می‌شود.

(ایسنا)