images
سعی کنید به هیچ عنوان هنگام مکالمه با همسرتان تلفن را قطع نکنید و مکالمه خود را بدون خداحافظی تمام نکنید و با این کار موجب بروز اختلافات بیشتر با همسرتان نشوید توصیه روانشناسان پیشگیری از بروز سوء تفاهم در بین زوجین است!

فریبا احمدی بیگلو روانشناس، اظهار کرد: هنگامی که از رفتار نامزد خود رنجیده‌اید، قهر و کم محلی بدترین روش ممکن بوده بلکه با گفتگوی رودرو و مستقیم نسبت به برطرف ساختن تفاهمات باید اقدام شود.
وی تصریح کرد: قطع در میان مکالمه و عدم پاسخ به تماس‌های وی در هنگام ایجاد سوء تفاهمات، کار نادرستی بوده و بهترین روش کمتر پیام دادن و بیان علت این کار است.
 این روانشناس ادامه داد: هرگز اجازه ندهید تا سوء تفاهمات کوچک انباشته و اختلافات بزرگ را ایجاد کند بلکه در زمان مناسب و در گفتگوی دوستانه دلیل ناراحتی خود را با او در میان گذاشته و پذیرای پاسخ‌های طرح مقابل نیز باشید.