b8d6d153a6a8fb04b17fb642993bfaa0f0bcb3c1
لبنیات پرچرب می توانند تاثیرات منفی زیادی روی سیستم ایمنی بدنتان بگذارند مراقب باشید در این زمینه زیاده روی نکنید و تعادل را در این زمینه رعایت کنید مصرف لبنیات کم چرب برای افرادی که سابقه بیماری قلبی و عروقی دارند توصیه نمی شود

برخی اسیدهای چرب با زنجیره طولانی در لبنیات ها همچون لوریک اسید و اسید پالمیتیک،‌ ترشح برخی سلول های ایمنی از دیواره روده را تشدید و ورود آنها را به درون مغز،‌ تسهیل می کنند که این روند به تشدید برخی بیماری های دستگاه ایمنی و تضعیف این دستگاه منجر می شود.
به گفته محققان، بر اساس این بررسی می توان گفت که با استفاده از مصرف برخی مواد گروه لبنیات یا محدود کردن مصرف این مواد، بر روند درمانی بیماری هایی همچون ام اس،‌تاثیر گذاشت.