main-qimg-04aa5c8b1215c56dc2231871ec81cc38

آیا اندازه مغز در هوش و خلاقیت افراد نقشی دارد و می تواند منجر به افزایش دانش و استعداد آن ها شود؟ساختار مغز  چه در زنان و چه در مردان نمی تواند منجر به دانشمند شدن با بیسواد شدن آنان شود

 فکر می کنید مغز انیشتین چه قدر بوده است؟ آیا این نابغه علم فیزیکی مغزی بزرگ تر از دیگر انسان ها داشته است؟ آیا به طور کلی انسان های باهوش مغزی بزرگ تر از دیگران دارند؟

بر خلاف تصور اغلب ما افرادی مثل انیشتین یا دیگر نوابغ این کره خاکی مغزی بزرگ تر از ما ندارند. بنا بر آخرین تحقیقات انجام شده، اندازه مغز نمی تواند ضامنی برای میزان هوش افراد باشد و نقش بسیار کوچکی در این مسأله ایفا می کند. در واقع، آنچه در این مسأله اهمیت دارد نه اندازه مغز بلکه ساختار و یکپارچگی آن است.

مطالعه و سنجش مغز بیش از 8 هزار شرکت کننده از کشورهای مختلف در طی چندین سال، به یکی از سؤالات دیرینه علم پزشکی یعنی ارتباط شکل، ساختار و اندازه مغز با میزان هوش پاسخ داده است. یافته های به دست آمده در این تحقیق، به خوبی نشان داده است بزرگی یا کوچکی مغز عاملی برای پیش بینی میزان هوش انسان نیست. از طرف دیگر، پیش از این گفته می شد زنان نسبت به مردان مغز کوچک تری دارند؛ اما همین یافته ها خط بطلانی بر این باور غلط و اشتباه کشید.

به طور کلی، آنچه هوش و استعداد افراد چه زن و چه مرد را تعیین می کند ساختارهای مغزی نه بزرگی و کوچکی یا حتی جنسیت. اگرچه مغز زنان و مردان از لحاظ برخی ویژگی ها با یکدیگر متفاوت است؛ ولی این تفاوت را نباید به عنوان غلبه هوشی یک جنسیت بر دیگری دانست.

منبع webmd